Keith -papirerne

Keith -papirerne

12. Admiralitet til Keith

Rt. Ær. Lord Hobart, en af ​​H.M. Hovedsekretærer i stat, efter at have gjort os bekendt med, at der er modtaget oplysninger om, at den bataviske republik er blevet opfordret af den franske regering til at forsyne et betydeligt antal både og skibe med henblik på udførelse af en invasionsplan mod dette land, og betegnet for os HM glæde over, at der straks skal gives instruktioner med det formål at bringe alle hoje og fiskebåde, der tilhører den franske og bataviske republik, eller borgerne enten i havn, og at tilbageholde besætninger på sådanne fartøjer indtil yderligere ordrer; du er hermed forpligtet og instrueret i straks at give ordrer til kaptajner og kommandører i H.M. skibe og fartøjer under din kommando for at beslaglægge og bringe alle franske og bataviske fiskerbåde, hoys og fartøjer i enhver beskrivelse, der er beskæftiget inden for fiskeri, som de eventuelt falder i.

Givet 18. juni 1803.

ST. VINCENT, P. STEPHENS, T. TROUBRIDGE.

LLoyd, C. (red.) (1955) Keith Papers, bind III, 1803-1815. Navy Records Society, s. 21

Webside: Rickard, J (24. juli 2006), Keith til sekretær for admiralitet