Artikel I, afsnit 1

Artikel I, afsnit 1

Alle lovgivningsmæssige beføjelser heri tillægges en kongres i USA, som består af et senat og et repræsentanthus.


Se videoen: Floyd Lawton ukazuje Deadshot. Suicide Squad