88 mm Flak nedenfra, Norge, 1945

88 mm Flak nedenfra, Norge, 1945

88 mm Flak nedenfra, Norge, 1945

Her ser vi en tysk 88 mm Flak -pistol i det, der ser ud til at være et specialbygget kanonplacering et eller andet sted i Norge i 1945. Fra denne vinkel får vi en god idé om pistolens imponerende længde.

Mange tak til Pauline Law for at tillade os at sende disse billeder, som stammer fra hendes far Charles Rendells samling. Han tjenestegjorde med servicelagene for nr. 170 eskadrille og derefter nr. 129 eskadrille og deltog i efterkrigstidens befrielse af Norge


Se videoen: The flak 88 mm gun in action