Gabons befolkning - Historie

Gabons befolkning - Historie

GABON

Næsten alle gabonesere er af Bantu -oprindelse. Der er mindst 40 stammegrupper med separate sprog og kulturer. Den største er Fang. Andre omfatter Myene, Bandjabi, Eshira, Bapounou, Bateke/Obamba og Okande. Der er også en befolkning på 3.500 pygmæer, der bor i isolerede landsbyer i hele Gabon. Fransk, det officielle sprog, er en samlende kraft. Cirka 12.000 franske statsborgere bor i Gabon i dag-mere end i kolonitiden.
BEFOLKNINGSGRAF
Befolkning:
1,233,353
Bemærk: skøn for dette land tager eksplicit hensyn til virkningerne af overdødelighed som følge af AIDS; dette kan resultere i lavere levealder, højere spædbarnsdødelighed og dødsfald, lavere befolkning og vækstrater og ændringer i befolkningens fordeling efter alder og køn end ellers ville kunne forventes (estimat fra juli 2002)
Aldersstruktur:
0-14 år: 33,3% (mand 205.559; kvinde 204.796)
15-64 år: 60,6% (mand 376.103; kvinde 371.422)
65 år og derover: 6,1% (mand 37.220; kvinde 38.253) (skøn fra 2002)
Befolkningsvækst:
0,97% (skøn fra 2002)
Fødselsrate:
27,24 fødsler/1.000 indbyggere (anslået 2002)
Døds rate:
17,59 dødsfald/1.000 indbyggere (anslået i 2002)
Netto migrationsrate:
0 migrant (er)/1.000 indbyggere (anslået 2002)
Kønsforhold:
ved fødslen: 1,03 han/hun
under 15 år: 1 han/hun
15-64 år: 1,01 han/hun
65 år og derover: 0,97 mand/kvinder
samlet befolkning: 1,01 mand (er)/kvinde (skøn fra 2002)
Spædbarnsdødelighed:
93,5 dødsfald/1.000 levendefødte (anslået 2002)
Forventet levetid ved fødslen:
samlet befolkning: 49,11 år
kvinde: 50,25 år (anslået 2002)
mand: 48,01 år
Samlet fertilitetsrate:
3,65 børn født/kvinde (skøn fra 2002)
HIV/AIDS - voksenprævalens:
9% (2001 estim.)
HIV/AIDS - mennesker, der lever med HIV/AIDS:
23.000 (estimeret i 1999)
HIV/AIDS - dødsfald:
2.000 (anslået i 1999)
Nationalitet:
substantiv: gabonesisk (ental og flertal)
tillægsord: Gabonesisk
Etniske grupper:
Bantustammer inklusive fire store stammegrupper (Fang, Bapounou, Nzebi, Obamba), andre afrikanere og europæere 154.000, heraf 10.700 franskmænd og 11.000 personer med dobbelt nationalitet
Religioner:
Kristen 55%-75%, animist, muslim mindre end 1%
Sprog:
Fransk (embedsmand), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou/Eschira, Bandjabi
Literacy:
definition: 15 år og derover kan læse og skrive
samlet befolkning: 63,2%
mand: 73,7%
kvinde: 53,3% (1995 estim.)


Gabons befolkning - Historie

Nationalitet:
substantiv: gabonesisk (ental og flertal)
tillægsord: Gabonesisk

Etniske grupper:
Gabonesisk født 80,1%(inkluderer Fang 23,2%, Shira-Punu/Vili 18,9%, Nzabi-Duma 11,3%, Mbede-Teke 6,9%, Myene 5%, Kota-Kele 4,9%, Okande-Tsogo 2,1%, Pygmy .3 %, andre 7,5%), camerounsk 4,6%, maliansk 2,4%, beninesisk 2,1%, erhvervet gabonesisk statsborgerskab 1,6%, togolesisk 1,6%, senegalesisk 1,1%, congolesisk (Brazzaville) 1%, andre 5,5%(inkluderer congolesere (Kinshasa), Ækvatorialguinea, nigeriansk) (2012)

Sprog:
Fransk (embedsmand), Fang, Myene, Nzebi, Bapounou/Eschira, Bandjabi

Religioner:
Romersk -katolske 42,3%, protestantiske 12,3%, andre kristne 27,4%, muslimske 9,8%, animister 0,6%, andre 0,5%, intet/intet svar 7,1%(2012 estim.)

Demografisk profil:
Gabons olieindtægter har givet det et af de højeste indkomstniveauer pr. Indbygger i Afrika syd for Sahara, men rigdommen er ikke jævnt fordelt, og fattigdom er udbredt. Arbejdsløshed er især udbredt blandt den store ungdomsbefolkning, mere end 60% af befolkningen er under 25 år. Med en fertilitetsrate på stadig mere end 4 børn pr. udbuddet af job og arbejdskraftens kompetencer.

Gabon har været en magnet for migranter fra nabolandene siden 1960'erne på grund af opdagelsen af ​​olie samt landets politiske stabilitet og tømmer-, mineral- og naturgasressourcer. Ikke desto mindre har indkomstulighed og høj arbejdsløshed skabt slumkvarterer i Libreville fulde af vandrende arbejdstagere fra Senegal, Nigeria, Cameroun, Benin, Togo og andre steder i Vestafrika. I 2011 erklærede Gabon en afslutning på flygtningestatus for 9.500 tilbageværende congolesiske statsborgere, som den havde givet asyl under Republikken Congos borgerkrig mellem 1997 og 2003. Omkring 5.400 af disse flygtninge fik tilladelse til at opholde sig i Gabon.

Aldersstruktur:
0-14 år: 36,45% (han 413,883/kvinde 399,374)
[se også: Aldersstruktur - 0-14 år land rækker ]
15-24 år: 21,9% (mand 254.749/kvinde 233.770)
[se også: Aldersstruktur - 15-24 år land rækker ]
25-54 år: 32,48% (mand 386.903/kvinde 337.776)
[se også: Aldersstruktur - 25-54 år land rækker ]
55-64 år: 5,19% (mand 58.861/kvinde 56.843)
[se også: Aldersstruktur - 55-64 år land rækker ]
65 år og derover: 3,98% (mand 44.368/kvinde 44.381) (skøn i 2020)

[se også: Aldersstruktur - 65 år og derover ]
befolkningspyramide:
Dette er befolkningspyramiden for Gabon. En befolkningspyramide illustrerer alder og kønstruktur for et lands befolkning og kan give indsigt i politisk og social stabilitet samt økonomisk udvikling. Befolkningen er fordelt langs den vandrette akse, med hanner vist til venstre og hunner til højre. Han- og hunpopulationerne er opdelt i 5-årige aldersgrupper repræsenteret som vandrette søjler langs den lodrette akse, med de yngste aldersgrupper i bunden og de ældste øverst. Formen på befolkningspyramiden udvikler sig gradvist over tid baseret på frugtbarhed, dødelighed og internationale migrationstendenser.

Yderligere oplysninger finder du i posten for Befolkningspyramide på siden Definitioner og noter under fanen Referencer.

Befolkningsfordeling:
den relativt lille befolkning er spredt i lommer over hele landet det største bycenter er Librevilles hovedstad, der ligger langs Atlanterhavskysten i nordvest

Urbanisering:
bybefolkning: 89,7% af den samlede befolkning (2019)
[se også: Urbanisering - bybefolkningens land rækker ]
urbanisering sats: 2,61% årlig ændringstakt (estimeret 2015-20)
[se også: Urbanisering - graden af ​​urbanisering land rækker ]

Kønsforhold:
ved fødslen: 1.03 han (r)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Kønsforhold - ved fødselslandets rækker ]
0-14 år: 1.04 mand (er)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Køn ratio - 0-14 år land rækker ]
15-24 år: 1.09 han (r)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Kønforhold - 15-24 år land rækker ]
25-54 år: 1,15 mand (er)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Køn -forhold - 25-54 år land rækker ]
55-64 år: 1.04 mand (er)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Køn ratio - 55-64 år land rækker ]
65 år og derover: 1 han (r)/kvinde (skøn i 2020)
[se også: Kønsforhold - 65 år og derover land rækker ]
samlet befolkning: 108.1 mand/kvinder (skøn i 2020)
[se også: Køn ratio land rækker ]

Mors gennemsnitlige alder ved første fødsel:
20,3 år (estimeret 2012)
Bemærk: medianalder ved første fødsel blandt kvinder 25-29
[se også: Mors gennemsnitlige alder ved førstefødselslandets rækker ]

Drikkevandskilde:
forbedret:
by: 97,2% af befolkningen
[se også: Drikkevandskilde - forbedret - bylande ]
landlige: 66,7% af befolkningen
[se også: Drikkevandskilde - forbedret - landlige rækker i landdistrikterne ]
i alt: 93,2% af befolkningen
uforbedret:
by: 2,8% af befolkningen
landlige: 33,3% af befolkningen
i alt: 6,8% af befolkningen (anslået 2015)

Adgang til sanitære faciliteter:
forbedret:
by: 43,4% af befolkningen (anslået 2015)
[se også: Adgang til sanitære faciliteter - forbedret - bylande ]
landlige: 31,5% af befolkningen (anslået 2015)
[se også: Adgang til sanitære faciliteter - forbedret - landlige rækker i landdistrikterne ]
i alt: 41,9% af befolkningen (anslået 2015)
uforbedret:
by: 56,6% af befolkningen (anslået 2015)
landlige: 68,5% af befolkningen (anslået 2015)
i alt: 58,1% af befolkningen (anslået 2015)

Store infektionssygdomme:
risiko: meget høj (2016)
mad eller vandbårne sygdomme: bakteriel diarré, hepatitis A og tyfus (2016)
vektorbårne sygdomme: malaria og denguefeber (2016)
vandkontaktsygdomme: schistosomiasis (2016)
dyrekontaktsygdomme: rabies (2016)

BEMÆRK: 1) Oplysningerne om Gabon på denne side genudgives fra 2020 World Fact Book fra United States Central Intelligence Agency og andre kilder. Der fremsættes ingen påstande om nøjagtigheden af ​​oplysninger fra Gabon People 2020 her. Alle forslag til korrektioner af eventuelle fejl vedrørende Gabon People 2020 skal rettes til CIA eller den kilde, der er angivet på hver side.
2) Den rang, du ser, er CIA -rapporterede rang, som kan have følgende problemer:
a) De tildeler stigende rangnummer, alfabetisk for lande med den samme værdi af det rangerede element, mens vi tildeler dem den samme rang.
b) CIA tildeler undertiden kontraintuitive rækker. For eksempel tildeler det arbejdsløsheden i stigende rækkefølge, hvorimod vi rangerer dem i faldende rækkefølge.


Fransk kontrol

I 1800 blev briterne de førende forhandlere af producenter i hele Guineabugten. Efter 1815 forsøgte franskmændene at konkurrere mere aktivt på det kommercielle område og slutte sig til Storbritannien i bekæmpelsen af ​​slavehandelen. Til disse formål forhandlede kaptajn Édouard Bouët-Willaumez traktater med hovederne for to Mpongwe-klaner, kong Denis (Antchouwe Kowe Rapontchombo) på flodmundingens sydlige bred i 1839 og kong Louis (Anguile Dowe) på den nordlige bred i 1841. De blev enige om at afslutte slavehandelen og acceptere fransk suverænitet over deres landområder. Ankomsten af ​​amerikanske protestantiske missionærer til den nordlige bred i maj 1842 for at åbne en skole i King Glass (R'Ogouarowe) - centrum for britisk, amerikansk og tysk kommerciel aktivitet - ansporede franskmændene til at etablere Fort d'Aumale inden for kong Louis i 1843. I 1844 indbragte Frankrig romersk -katolske missionærer for at fremme fransk kulturel indflydelse blandt Mpongwe og nabofolk. Franske agenter opnåede en traktat fra King Glass, der anerkendte fransk suverænitet. I 1849 organiserede Bouët-Willaumez en lille bosættelse af hovedsageligt Vili-frigjorte slaver kaldet Libreville ("Free Town"), som kombineret med fortet dannede hovedstadens kerne.

I løbet af 1850'erne og 60'erne udvidede franskmændene gradvist deres kontrol langs den tilstødende kyst og sendte opdagelsesrejsende ind i det indre. Ekspeditionerne fra Pierre Savorgnan de Brazza mellem 1875 og 1885 etablerede fransk myndighed på den øvre Ogooué, hvor Franceville blev grundlagt i 1880, og på Loango -kysten. En forstørret Gabon blev knyttet til det franske Congo i 1886 under Brazza som guvernør.

I 1910 blev Gabon en af ​​de fire kolonier inden for føderationen af ​​Fransk Ækvatorial Afrika. Franskmændene afgrænsede grænsen med tyskerne i Cameroun i 1885 og med spanierne i Río Muni eller Spansk Guinea (senere Ækvatorialguinea) i 1900. Fransk besættelse af Gabons indre medførte lidt modstand, men indblanding i handelen og sådanne præcisioner som hovedskatter, arbejdsskatter til offentlige projekter og tvangsarbejde fremkaldte betydelig modstand, ligesom den franske politik fra 1898 til 1914 med at udvikle økonomien gennem monopolistiske koncessionsselskaber, som ødelagde bosættelse, landbrugsproduktion og handel.

I perioden mellem de to verdenskrige blev der oprettet en pro-fransk, men antikolonialistisk elite, hovedsageligt fra kandidaterne fra drengeskolerne til brødrene Saint-Gabriel i Libreville og Lambaréné. Fra deres rækker kom de fleste politikere, der havde posten under den fjerde franske republik (1946–58), da Gabon blev et oversøisk territorium med egen forsamling og repræsentation i det franske parlament. I løbet af denne æra udvidede Frankrig de offentlige investeringer betydeligt i økonomi, sundhedspleje og uddannelse. I 1958 blev Gabon en autonom republik i det franske fællesskab og opnåede uafhængighed den 17. august 1960 efter indgåelse af samarbejdsaftaler med Frankrig.


3 • SPROG

Der er 45 lokale sprog i Gabon. Mange af dem deles med nabolandene. Nogle af de store sprog er Fang, Punu, Nzebi, Myene og Obambe/Teke. Disse sprog har fælles træk i den Niger-Congo sprogfamilie, herunder konsonantgrupper som den i ordet Ndjole (n-JO-lay).

På grund af Gabons store udvalg af sprog er fransk blevet sandt lingua franca (fælles sprog) og er det officielle nationalsprog. Desværre kan mange gabonesiske unge derfor ikke tale deres bedsteforældres sprog.


Lyd og video

Lyd

Gabon Fang -folk
"Fang Bwiti ngombi [uddrag Ngombi harpe og vokal af Mvomo Asumu Andre]"
Gabon og Río Muni, Fang, 1959-1960
Samlet af James Fernandez
Indiana University, Bloomington
Arkiv for traditionel musik
71-255-F

Administrative kontorer:
University of Iowa Stanley Museum of Art
150 N. Riverside Drive, 100 OMA
Iowa City, IA 52242

Se museumssteder
Telefon (319) 335-1727
Fax (319) 335-3677


Gabons befolkning - Historie

 • Hvert punkt repræsenterer en folkegruppe i et land.
 • Farver ● ● ● ● ● er fra Joshua Project Progress Scale.
 • Punkter er de bedste skøn, men skal ikke tages som nøjagtige.
 • Punkter repræsenterer det omtrentlige centrum for et større område.
 • Klik på et vilkårligt punkt for at få en popup med flere persongruppedetaljer.
 • Klik på billedet i popup -vinduet for en persongruppeprofil.
 • Detaljerede kort findes ofte på bestemte personprofiler.
 • Brug museknappen eller +/- knapperne til at zoome på kortet.

Bønnekort formateres otte til en side.

Relaterede artikler

Store religioner: Religionsprocenter stammer fra at opsummere Joshua Projects data for alle menneskegrupper, der bor i hvert land. Antallet af personer, der udøver hver religion, efter folkegruppe, summeres. Dette tal er divideret med landets samlede befolkning for at udlede religionens procentdel.

Kristendommens segmenter: Kristne segmentprocenter stammer fra at opsummere Joshua Projects data for alle folkegrupperne, der bor i hvert land. Antallet af personer, der praktiserer hvert segment af kristendommen, efter folkegruppe, summeres. Dette tal divideres med landets samlede antal kristne for at udlede det kristne segments procentdel.

 • Kirkeplantningsbureauer i Gabon
 • Kristen tjeneste i Gabon
 • Erhverv som mission
 • Kristelig litteratur distribution
 • Evangelisationsbureauer
 • Kristent discipelskab
 • Kortsigtede kristne missioner
 • Langsigtede kristne missioner
 • Byministerier
 • Kristne mediemuligheder
 • Bibeloversættelsesmuligheder
 • Hjælpe- og udviklingsbureauer
 • Projekter med rent vand
 • Kristne lægevidenskaber
Gabons statistik
Folkegrupper 52
Uopnåede persongrupper 5 (9.6%)
Befolkning 2,246,000
Befolkning Årlig vækst 2.2%
Befolkning i Uopnået 51,000 (2.3%)
Primær religion Kristendom
Procent kristen tilhænger 75.2%
Evangelisk procent 11.9%
Evangelisk årlig vækstrate 2.8%
Pionerarbejdere kræves * 5
Landets fremskridtsniveau 5 ●
Urbanisering 89%
Kontinent Afrika
Område Afrika, Vest og Central
10/40 vindue Ingen
Landekode GB
Officielle sprog fransk
Læsefærdighedsrate 89%
Anslået analfabeter 247,000
Forfølgelsesrangering Ikke rangeret
Gabon -kort
Politisk kort (FN)
Sprogkort (etnolog)
Perry-Castaneda kortsamling

Her er en liste over berømte mennesker fra Gabon. Nysgerrig på, om nogen fra Gabon gjorde det til vores mest berømte folk på verdenslisten? Læs den førnævnte artikel for at finde ud af det.

Omar Bongo

Alhaji Omar Bongo Ondimba, født som Albert-Bernard Bongo, var en gabonesisk politiker, der var præsident i Gabon i 41 år fra 1967 til sin død i embedet i 2009. Omar Bongo blev forfremmet til centrale stillinger som ung embedsmand under Gabons første præsident Leon M'ba i 1960'erne, før han blev hævet til vicepræsident fra 1966 til 1967, efterhånden lykkedes det M'ba at blive Gabons anden præsident efter sidstnævntes død i 1967. Bongo stod i spidsen for det enkeltpartiregime i det gabonesiske demokratiske parti indtil 1990 , da han blev tvunget til at indføre flerpartipolitik i Gabon over for stort offentligt pres. Han overlevede derefter intens modstand mod hans styre i begyndelsen af ​​1990'erne, og det lykkedes at konsolidere magten igen hovedsageligt ved at bringe de fleste af de store oppositionsledere i 1990'erne over til hans side. Han blev genvalgt ved et ekstremt kontroversielt præsidentvalg i 1993 og igen ved de efterfølgende valg i 1998 og 2005, hvor hans respektive flertal steg og oppositionen blev mere afdæmpet ved hvert valg. Efter at den cubanske præsident Fidel Castro trådte tilbage i februar 2008, blev Bongo verdens længst fungerende ikke-monarkhersker. Han var en af ​​de længst fungerende herskere i historien.

Stephane Lasme

Yann Ulrich Stephane Lasme er en gabonesisk professionel basketballspiller, der spiller for Panathinaikos Athen i den græske Basket League. Han spillede NCAA college basketball ved University of Massachusetts med UMass Minutemen, og han blev valgt af Golden State Warriors i anden runde, 46. samlet, i 2007 NBA Draft.

Fran & ccedilois Boziz & eacute

Fran & ccedilois Boziz & eacute Yangouvonda er en centralafrikansk politiker, der var præsident for Den Centralafrikanske Republik fra 2003 til 2013. Boziz & eacute steg til at blive en højtstående hærofficer i 1970'erne under Jean-B & eacutedel Bokassas styre. Efter at Bokassa blev forkastet, tjente Boziz & eacute i regeringen som forsvarsminister fra 1979 til 1981 og som informationsminister fra 1981 til 1982. Han deltog i et mislykket kupforsøg fra 1982 mod præsident Andr & eacute Kolingba og efterfølgende flygtede han fra landet. År senere tjente han som hærchef under præsident Ange-F & eacutelix Patass & eacute, men han begyndte et oprør mod Patass & eacute i 2001. Boziz & eacutes styrker erobrede Bangui i marts 2003, mens præsident Ange-F & eacutelix Patass & eacute var uden for landet, og Boziz & eacute tog magten , der indleder en overgangsperiode for regeringen. Han vandt præsidentvalget i marts & ndashMay 2005 i en anden afstemningsrunde, og han blev genvalgt ved præsidentvalget i januar 2011 og vandt afstemningen i første runde. I december 2012 blev CAR styrtet ind i et oprør af oprørsstyrker, der fordømte Boziz & eacute -regeringen for ikke at respektere fredsaftaler efter Bush -krigen i Den Centralafrikanske Republik i 2007. Den 24. marts 2013 flygtede Boziz & eacute til Cameroun via Den Demokratiske Republik Congo efter oprørsstyrkerne angreb hovedstaden Bangui og overtog kontrollen over præsidentpaladset.

Daniel fætter

Daniel Michel Cousin er en gabonesisk fodboldspiller, der er en angriber, der i øjeblikket er en gratis agent og repræsenterer Gabon. Tidligere har han spillet for Martigues, Chamois Niortais, Le Mans Union Club 72, RC Lens, Rangers, Hull City, Larissa og Sapins.

Bruno Ecuele Manga

Bruno Ecuele Manga er en gabonesisk fodboldspiller, der i øjeblikket er under kontrakt for franske FC Lorient. Manga begyndte sin karriere i sit hjemland på FC 105 Libreville, inden han blev opdaget af spejdere fra den franske Ligue 1 -side Girondins Bordeaux. Han spillede aldrig en ligakamp for klubben og brugte tid på lån hos Rodez AF. I slutningen af ​​sin kontrakt blev han underskrevet på en gratis kontrakt med Angers SCO og blev en integreret del af deres forsvarssæt. I 2010 sluttede han sig til FC Lorient og blev et første hold regelmæssigt i Ligue 1 som erstatning for Laurent Koscielny, der forlod Lorient til Arsenal.

Roguy M & eacutey & eacute

Roguy M & eacutey & eacute er en gabonesisk fodboldangriber.

Jean Ping

Jean Ping er en gabonesisk diplomat og politiker, der var formand for Kommissionen for Den Afrikanske Union fra 2008 til 2012. Han var tidligere Gabons udenrigsminister fra 1999 til 2008 og fungerede som præsident for FN's generalforsamling fra 2004 til 2005 .

& Eacuteric Mouloungui

& Eacuteric Mouloungui er en gabonesisk fodboldspiller. Oprindeligt en angriber, han bruges i øjeblikket som midtbanespiller.

Pierre Aubameyang

Pierre Francois Aubameyang & quotYaya & quot er en tidligere gabonesisk fodboldforsvarer. Han har også et fransk pas. Han er far til Catilina, Willy og Pierre-Emerick. Han vandt over 80 landskampe for det gabonesiske landshold. Han tilbragte det meste af sin karriere på det franske hold Stade Lavallois. Han er i øjeblikket ansat som spejder for AC Milan.

Andr & eacute Biyogo Poko

Andre Biyogho er en gabonesisk fodboldspiller.

Pierre Akendengu & eacute

Pierre-Claver Akendengu & eacute er musiker og komponist i Gabon. I 1997 modtog han sit lands & quotPrix d'excellence & quot ved Africa Music Awards i Libreville og hædrede hans værk. Han fungerer også som kulturrådgiver for Gabons regering. Født på øen Awuta, som ligger lige ved kysten fra Port-Gentil, gik Akendengu & eacute i skole i Port-Gentil og studerede derefter psykologi ved University of Caen i Frankrig i løbet af 1960'erne. Mens han var i Frankrig, mødte han sangerinden Mireille, der opmuntrede hans musikalske interesser. I 1974 indspillede Akendengu & eacute sit første album, Nandipo, bestående af sange af hans egen komposition, sunget på fransk og Nkomi, akkompagneret af guitar, kvindekor, bas og percussion af Nana Vasconcelos. Senere satte han musik på digte af P. E. Mondjegou, såsom & quotLe Chant du Coupeur d'Okoum & eacute & quot. Da han vendte tilbage til Gabon, studerede han solfeggio og almindelig handel på et katolsk kollegium og præsenterede briller, der viste traditionelle gabonesiske former i en koncertmiljø. I 1986 modtog han en doktorgrad fra universitetet i Paris for sit studie af religion og uddannelse blandt Nkomi.

Nathalie Makoma

Nathalie Makoma, født i Kinshasa, Zaire den 24. februar 1982, er en hollandsk sangerinde af congolesisk oprindelse. Hendes forældre er fra Den Demokratiske Republik Congo. Hun var forsanger for gruppen Makoma, og hun påbegyndte senere en solokarriere alene. Hun deltog i den hollandske idols sangkonkurrence i sin fjerde sæson, der nåede finalen og sluttede som runner-up til Nikki Kerkhof. Som et resultat blev hun underskrevet hos Sony BMG. Hun deltog også i Dutch Dancing With the Stars, der blev nummer to, i De Mattheus Masterclass.

Fanny Cotten & ccedilon

Fanny Cotten & ccedilon er en fransk skuespillerinde, født i Port-Gentil, Gabon. I 1983 vandt hun C & eacutesar -prisen for bedste kvindelige birolle for sin indsats i filmen L '& eacutetoile du nord.

Fr & eacuted & eacuteric Bulot

Fr & eacuted & eacuteric Bulot er en fransk fodboldspiller, der i øjeblikket spiller for den belgiske klub Standard Li & egravege i den belgiske Pro League. Han er en fransk ungdomslandskamp, ​​der har optjent landskampe på alle niveauer, som han har været berettiget til fra og med holdet under 16 år. Hans klub beskriver ham som en alsidig venstre-fod box-to-box midtbanespiller, der er i stand til at spille som en midtbanespiller eller en angriber. Bulot underskrev sin første professionelle kontrakt den 18. juli 2008 og indvilligede i en treårig aftale frem til juni 2011. Efter at have spillet med klubbens Championnat de France amatørhold i kontraktens første to år blev han forfremmet til seniorholdet for 2010 & ndash11 sæson og blev tildelt nummer 22 -trøjen af ​​manager Guy Lacombe. Den 7. august 2010 fik Bulot sin professionelle debut i klubbens åbningskamp mod Lyon. Han startede kampen og spillede 57 minutter, før han blev udskiftet i en 0 & ndash0 uafgjort. Bulot er berettiget til både Frankrig og Gabon på højt internationalt niveau på grund af at være født af en fransk far og en gabonesisk mor. I juli 2011 sluttede han sig til Caen på en treårig aftale.

L & eacutevy Madinda

L & eacutevy Cl & eacutement Madinda er en gabonesisk professionel fodboldspiller, der spiller for Celta de Vigo i Spanien, som midtbanespiller.

Anthony Obame

Olympisk Taekwondo -atlet

Anthony Obame Mylann er en taekwondo -udøver, der repræsenterede Gabon ved sommer -OL 2012. Obame trænes i øjeblikket af den tidligere to-gangs verdensmester Juan Antonio Ramos. Han vandt sølvmedaljen i mændenes 80+ kg kategori ved de olympiske lege i 2012 og blev den første gabonesiske atlet til at vinde en medalje ved OL. Obame besejrede Kaino Thomsen og Bahri Tanrikulu på vej til guldmedaljekampen, som han tabte til Carlo Molfetta fra Italien. Obame førte i kampen, men tabte på dommernes afgørelse, efter at kampen endte uafgjort. Obame sagde, at han var skuffet på grund af det, han kaldte en "ungdomsfejl." Obame blev mødt af tusindvis af tilhængere, da han vendte tilbage til Libreville. Obame sagde, at han følte "stor stolthed og glæde" over at have vundet landets første olympiske medalje.

Didier Ovono

Didier Janvier Ovono Ebang er en gabonesisk fodboldmålmand, der sidst spillede for Sochaux.

Catilina Aubameyang

Catilina Aubameyang er en gabonesisk international fodboldspiller, der i øjeblikket spiller for Sapins.

Fabrice Do Marcolino

Fabrice Do Marcolino er en gabonesisk angriber, der i øjeblikket spiller for den franske side USJA Carquefou i Championnat National. I sommeren 2009 sluttede han sig til Stade Laval efter at have underskrevet fra Angers SCO. Det mærkelige faktum er, at Angers og Laval er rivaler. Do Marcolino har spillet flere kampe for Gabons fodboldlandshold. Hans bror er medspiller Ars & egravene Do Marcolino.

Mario Lemina

Mario Lemina er fodboldspiller.

Zack Orji

Zachee Ama Orji, født i Libreville, Gabon, i 1960'erne, er en nigeriansk skuespiller, instruktør, producer og filmskaber. Orji er uddannet fra University of Nigeria, Nsukka. Efter at have vokset op i Cameroun, Benin og Togo taler han både engelsk og fransk flydende. Hans første film var i 1991 og havde titlen Unforgiven Sin. Siden har Orji medvirket i forskellige film og er nu en Nollywood -legende. Han er gift med Ngozi Orji har tre børn og bor i Nigeria.

Guelor Kanga

Gu & eacutelor Kanga Kaku er en gabonesisk professionel fodboldspiller. I øjeblikket spiller han i den russiske Premier League for FC Rostov. Han debuterede i den russiske Premier League den 9. marts 2013 for FC Rostov i en kamp mod FC Alania Vladikavkaz.

Andr & eacute Mba Obame

Andr & eacute Mba Obame er en gabonesisk politiker. Efter at have tjent som rådgiver for præsident Omar Bongo i 1980'erne, var han minister i Gabons regering fra 1990 til 1991 og igen fra 1997 til 2009 i løbet af den tid, blev han identificeret med den reformistiske fløj af det regerende Gabonesiske demokratiske parti. Han havde hovedposten som indenrigsminister fra 2006 til 2009 og fungerede derefter kort som minister for koordinering og opfølgning af regeringens indsats i midten af ​​2009. Han var en uafhængig kandidat ved præsidentvalget 30. august 2009 og blev nummer tre med 25,33% af stemmerne.

Jean-Hilaire Aubame

Jean-Hilaire Aubame var en gabonesisk politiker aktiv i både kolonitiden og uafhængighedsperioden. Den franske journalist Pierre P & eacutean sagde, at Aubames uddannelse og kvoter til en praktiserende katolik og en toldembedsmand var med til at gøre ham til en integreret mand, hvoraf den politiske magt ikke var et mål i sig selv. & Quot Født i en Fang -familie blev Aubame forældreløs som ung alder. Han blev opvokset af stedbroren til L & eacuteon M'ba, der blev Aubames vigtigste politiske rival. Opmuntret af sine kolleger gik Aubame ind i politik og tjente som Gabons første repræsentant i Frankrigs nationalforsamling fra 1946 til 1958. Aubame var også førende inden for løsning af afrikanske problemer, især ved at udvikle den gabonesiske levestandard og planlægge byområder. Aubames hurtige stigning i gabonesisk politik blev ansporet af opbakningen fra missionerne og administrationen, hvorimod meget af M'bas styrke kom fra kolonisterne. På trods af en rivalisering dannede Aubame og M'ba, nu Gabons præsident, flere politiske fagforeninger, der var tilstrækkeligt politisk afbalancerede til at appellere til vælgerne. I påskønnelse af hans hjælp udpegede M'ba Aubame til udenrigsminister og senere præsident for Højesteret. Spændinger steg hurtigt mellem de to på grund af Aubame's afslag på at fusionere sit parti med M'ba's og oprette en enkeltpartistat. Aubame blev indsat som præsident i Gabon under et kup d '& eacutetat i 1964 mod M'ba. Kuppet blev dog væltet tre dage senere, og selvom han ikke deltog i kuppets planlægning, blev Aubame idømt 10 års hårdt arbejde og 10 års eksil. Han blev næsten dagligt slået af sine fængselsbetjente, mens han afsonede sin straf. M'bas efterfølger som præsident, Omar Bongo, tillod tilbagevenden af ​​Aubame til Gabon i 1972. Den ældre politiker døde i 1989 i Gabons hovedstad Libreville.

Franck Engonga

Franck Engonga er en gabonesisk professionel fodboldspiller, der i øjeblikket spiller for Club Africain og Gabons fodboldlandshold. Han har deltaget ved sommer -OL 2012.

Pascaline Bongo Ondimba

Pascaline Mferri Bongo Ondimba er en gabonesisk politiker. Under sin far, præsident Omar Bongo, var hun udenrigsminister fra 1991 til 1994 og direktør for præsidentens kabinet fra 1994 til 2009.

Henri Antchouet

Henri Arnaud Antchouet Rebienot, kendt som Antchouet, er en gabonesisk fodboldspiller, der spiller for Churchill Brothers S.C. i I-League. Tilnavnet & quotPilen & quot på grund af sin smidighed, tilbragte angriberen det meste af sin professionelle karriere i Portugal og spillede i fem andre lande i udlandet. Fra 2007 til 2009 afsonede han et forbud på grund af doping.

Patrice Trovoada

Patrice Emery Trovoada er en S & atildeo Tom & eacutean politiker, der var premierminister for S & atildeo Tom & eacute og Pr & iacutencipe fra februar 2008 til juni 2008 og igen fra august 2010 til december 2012.

Ruddy Zang Milama

Olympisk friidrætsudøver

Paulette Ruddy Zang Milama er en friidræts atlet, der konkurrerer internationalt om Gabon. Zang Milama repræsenterede Gabon ved sommer -OL 2008 i Beijing. Hun konkurrerede på 100 meter sprint og blev nummer tre i sit første runde heat efter Shelly-Ann Fraser og Vida Anim på tiden 11,62 sekunder. Hun kvalificerede sig til anden runde, hvor hun ikke kunne kvalificere sig til semifinalerne, da hendes tid på 11.59 var syvende gang i hendes løb. I 2012 løb hun Gabon National Record to gange på 11.03s over 100m

Jean Eyegh & eacute Ndong

Jean Eyegh & eacute Ndong er en gabonesisk politiker. Han var Gabons premierminister fra 20. januar 2006 til 17. juli 2009. Han var også den første næstformand for det gabonesiske demokratiske parti indtil 2009. Eyegh & eacute Ndong trak sig som premierminister i juli 2009 og meddelte, at han havde til hensigt at stille op som en uafhængig kandidat ved præsidentvalget i august 2009. Efterfølgende trak han sit kandidatur til fordel for en fælles oppositionskandidat, Andr & eacute Mba Obame, og fungerede som talsmand for oppositionen. Han har været næstformand for National Union, et samlet oppositionsparti, siden oprettelsen i februar 2010.

Gilles Mbang Ondo

Gilles Daniel Mbang Ondo er en gabonesisk fodboldangriber, der spiller for Nejmeh.

Bruno Zita Mbanangoy & eacute

Bruno Mbanangoy & eacute Zita er en gabonesisk fodbold midtbanespiller, der i øjeblikket er en gratis agent.

Raymond Ndong Sima

Raymond Ndong Sima er en gabonesisk politiker, der har været premierminister i Gabon siden februar 2012.

Re & iumlna-Flor Okori

Olympisk friidrætsudøver

Reina-Flor Okori er en fransk forhindring af equatoguinean og nigeriansk oprindelse. Okori blev født i Gabon, efter at hendes forældre flygtede fra Ækvatorialguinea på grund af den politiske forfølgelse under diktaturet af Francisco Mac & iacuteas Nguema. Hendes bedsteforældre var equatoguineans, hver med forskellige etniske grupper, bortset fra hendes farfar. Som junior blev hun tiende i længdespring ved verdensmesterskaberne i 1996 i 1996 og vandt Europamesterskaberne i junior 1999 i 100 meter forhindring. Hun blev femte ved Sommeruniversiteten 2001 og sjette ved Europamesterskaberne i Indendørs 2007. Hun konkurrerede ved OL i 2004, Europamesterskaberne i Indendørs 2005, Verdensmesterskaberne 2005 og Europamesterskaberne i 2006, uden at nå finalen. At the 2008 Olympics, Okori reached the semi-finals of the 100 metres hurdles. She repeated this feat at the 2012 Summer Olympics, but was disqualified in the semi-finals.

Pierre Mamboundou

Pierre Mamboundou was a Gabonese politician. He was President of the Union of the Gabonese People, an opposition party in Gabon, from 1989 to 2011.

Paul Biyoghé Mba

Paul Biyoghé Mba is a Gabonese politician who was Prime Minister of Gabon from July 2009 to February 2012. A member of the Gabonese Democratic Party, he served for years as a minister in the government prior to his appointment as Prime Minister. Since 2012, he has been President of the Economic and Social Council of Gabon.

Merlin Tandjigora

Merlin Abdoulaye Tandjigora is a Gabonese football player who plays French club Carquefou in the Championnat de France amateur. He plays as a defensive midfielder and previously played at the professional level with Metz. Tandjigora is a graduate of the National Football School located in his hometown. On 9 July 2010, he became the first player from the academy to sign a professional contract with a European club after signing a one-year contract with Metz. Tandjigora arrived at Metz in 2009 and joined the club's Championnat de France amateur 2 team for the 2009&ndash10 season. He played in 21 matches and scored two goals as the reserve team of Metz were crowned champions of the league finishing with 107 points. After the season, Tandjigora signed his first professional contract and was, subsequently, promoted to the senior team and assigned the number 12 shirt by new manager Dominique Bijotat. He made his professional debut on 30 July 2010 in a Coupe de la Ligue match against Clermont. Tandjigora started the match and played 76 minutes in a 3&ndash1 defeat. He made his league debut a week later in a 2&ndash0 defeat to Évian. Tandjigora was formerly a Gabonese youth international having earned caps with the nation's under-20 team in qualification for the 2009 African Youth Championship. On 30 September 2010, he was called up to the senior team for the first time by coach Gernot Rohr for matches against Oman and Saudi Arabia.

Rémy Ebanega

Rémy Nenet Ebanega Ekwa is Gabonese footballer who playing for French club AJ Auxerre. In July 2012, he signed a two-year contract with French Ligue 2 side Auxerre. He was called to Gabon national football team, played at 2012 Africa Cup of Nations.

Georges Ambourouet

Georges Ambourouet is a gabonese international football defender who currently plays for Albanian club FK Kukësi.

Bruno Ben Moubamba

Bruno Ben Moubamba is a Gabonese politician.

Rose Francine Rogombé

Rose Francine Rogombé is a Gabonese politician who was Acting President of Gabon from June 2009 to October 2009, following the death of long-time President Omar Bongo. She constitutionally succeeded Bongo due to her role as President of the Senate, a post to which she was elected in February 2009. She is a lawyer by profession and a member of the Gabonese Democratic Party. Rogombé was the first female head of state of Gabon. After her interim presidency, she returned to her post as President of the Senate.

Dieudonné Londo

Dieudonné Londo is a former Gabon international football forward who played for clubs in Gabon, Morocco, Belgium, Greece and Cyprus.

André Raponda Walker

André Raponda Walker was a Gabonese author, ethnographer, Catholic priest, and missionary. Walker wrote extensively about Gabonese language and culture.

Christopher Lima da Costa

Olympic Track and field Athlete

Christopher Lima da Costa is a Gabonese-born São Toméan athlete. He competed in the 100 m event at the 2012 Summer Olympics but was eliminated in the preliminary round despite posting a personal best time of 11.56. Da Costa also represented his country at the 100 metres in the 2011 World Championships in Athletics in Daegu and at the 100 metres in the 2013 World Championships in Athletics in Moscow. Both times he was eliminated in the preliminaries.

Henri Junior Ndong

Henri Junior Ndong Ngaleu is Gabonese footballer, who plays for French club AJ Auxerre. In July 2012, he signed a two-year contract with French Ligue 2 side Auxerre, along with his US Bitam fellow Rémy Ebanega. He played for Gabon national football team at 2012 Africa Cup of Nations. He plays in defender.

Yrondu Musavu-King

Yrondu Musavu-King is a Gabonese football player who plays for French club Uzès Pont du Gard on loan from Caen in Ligue 2 and the Gabon national team. He plays mainly as a central defender. Musavu-King made his professional debut on 23 November 2012 in a 1&ndash0 league victory against Angers SCO. Musavu-King made his debut for Gabon in a 2014 World Cup qualifier against Congo.

Rolly Lumbala

Rolly Lumbala is a Canadian football fullback for the BC Lions. He was invited to training camp as a gridiron football fullback for the Miami Dolphins of the National Football League. Never making the full roster, he was cut on September 4. He was drafted by the BC Lions in the second round of the 2008 CFL Draft. He played college football at Idaho.

Paul Mba Abessole

Fr. Paul Mba Abessole is a Gabonese politician who heads the National Woodcutters' Rally &ndash Rally for Gabon and was a leading opponent of President Omar Bongo during the 1990s. He stood as a presidential candidate twice during the 1990s and also served as Mayor of Libreville, the capital. From 2002 to 2009 he participated in the government of Gabon, holding the rank of Deputy Prime Minister for most of that period.

Guy Roger Nzamba

Guy Roger Nzamba is a former Gabonese footballer, who played as a forward. He also represented the Gabon national football team. Nzamba made his debut in the Football League for Southend United on 20 September 1997, at home to Fulham in the 1&ndash0 victory. He came on as a substitute in the 40th minute for Paul Williams before being substituted himself in the 65th minute for Carl Beeston. He also represented the Gabon national football team on a number of occasions.

Paul Kessany

Paul Ulrich Kessany Zategwa, known as Paul Kessany is a Gabonese footballer who plays as a defensive midfielder for AS Mangasport. He is also a member of the Gabon national football team.

Paul Gondjout

Paul Marie Indjendjet Gondjout was a Gabonese politician and civil servant, and the father of Laure Gondjout, another prominent Gabonese politician. Gondjout was a member of the Mpongwe ethnic group, and served in the French colonial administration from 1928, and founded the Cercle amical et mutualiste des évolués de Port-Gentil in 1943. He was a delegate to the French Senate from 1949 to 1958, and founded the Gabonese Democratic Bloc. In 1954, Léon M'ba joined the party and eventually overthrew Gondjout as leader. In 1960, then President M'ba reshuffled the government without consulting Parliament. When Gondjout filed a motion of censure he was charged with attempting a coup d'état and sentenced to two years in prison. Following his release, M'ba appointed him to the largely symbolic post of President of the Economic Council, in part to silence the threat he represented. Gondjout served as Minister of State during the abortive 1964 Gabon coup d'état but was acquitted of all charges during his subsequent trial. He lived outside public view from his 1966 acquittal to his death on 1 July 1990 and there is little record of his life during this period.

Thierry Issiémou

Thierry Issiémou is a Gabonese international footballer who plays for Réunion Premier League side JS Saint-Pierroise, as a defensive midfielder.

Paul Toungui

Paul Toungui is a Gabonese politician who served in the government of Gabon from 1990 to 2012. He was Minister of Finance from 1990 to 1994, Minister of Mines, Energy, and Oil from 1994 to 2002, Minister of State for the Economy and Finance from 2002 to 2008, and finally Minister of State for Foreign Affairs from 2008 to 2012.

Arsène Copa

Arsène Copa is a Gabonese footballer, who currently plays for AS Mangasport.

Ernest Akouassaga

Ernest Akouassaga is a Gabonese football defender is currently a free agent.

Erwin Nguéma Obame

Erwin Blynn Nguéma Obame is a Gabonese football player who currently plays for US Bitam.

Léon Mébiame

Léon Mébiame was the Prime Minister of Gabon from 1975 to 1990. A member of the Fang ethnic group, Mébiame was born in Libreville. Under French colonial rule, he became an inspector of federal police in 1956 and was posted in Chad from January 6, 1957 to March 1959. A close associate of President Omar Bongo, he was Vice President from 1968 to 1975, when the position was abolished he was then appointed as Prime Minister and served from April 16, 1975 to May 3, 1990. Subsequently he joined the opposition in the early 1990s. He was appointed as President of the Libreville Chamber of Commerce, Industry, and Mines on November 6, 2008. He took office on December 4, 2008, succeeding Joachim Boussamba.

Théodore Nzue Nguema

Théodore Nzue Nguema is a retired Gabon international footballer.

Charly Moussono

Charly Moussono is a footballer who plays for Pretoria University F.C. in the South African National First Division. Although Cameroonian by birth, he has represented Gabon and Cameroon at international level. Despite representing Gabon at the Africa Cup of Nations in 2012, FIFA later found him to be ineligible to represent Gabon at international level. In 2011, Moussono played several games for Gabon and also included in a high-profile friendly game against Brazil. He was later named in the Gabon squad for the 2012 Africa Cup of Nations. He played in all four games that Gabon participated in. On 3 June 2012, he represented Gabon in a 0-0 draw with Niger in a FIFA sanctioned World Cup qualifying match. In December 2012, FIFA announced that Moussono was not an eligible player for Gabon as he had represented Cameroon in the 2006 FIFA Beach Soccer World Cup competition. Niger were awarded a 3&ndash0 victory over Gabon.

Cédric Boussougou

Cédric Boussougou is a footballer who plays for Gabon national football team.

Jean-Boniface Assélé

Jean-Boniface Assélé is a Gabonese politician and the President of the Circle of Liberal Reformers. He served in the government of Gabon from 1975 to 1990 and again from 2004 to 2009. He was also Commander-in-Chief of the National Police Forces from 1970 to 1989 and held the rank of General. Since September 2009, Assélé has been the Fourth Vice-President of the Senate of Gabon.

Cédric Moubamba

Cedric Moubamba is a Gabonese footballer currently playing for AC Bongoville as a defensive midfielder. He is a regular member of the national side. http://www.transfermarkt.co.uk/en/spieler/81240/cedric-moubamba/profil.html

Zacharie Myboto

Zacharie Myboto is a Gabonese politician and President of the National Union, an opposition party. He was the Administrative Secretary of the Gabonese Democratic Party from 1972 to 1990 and served in the government from 1978 to 2001. After resigning from the government, he became an opposition leader, founding the Gabonese Union for Democracy and Development in 2005 and placing third in the 2005 presidential election. He has been the President of the Group of the Forces of Change in the National Assembly since 2007. In February 2010, the UGDD merged with two other opposition parties to create the National Union, and Myboto became its President.

Jonas Ogandaga

Jonas Ogandaga is a Gabonese footballer who currently plays for Gabonese club Stade Mandji. A midfielder, his previous clubs include Petrosport, Sogara, Mbilinga, Raja Casablanca, Olympique Kef, and Medenine. He also played for his nation between 1993 and 2000. He played in three tournaments which include the 1994, 1996 and 2000 African Cup of Nations.

Alexandre Sambat

Alexandre Sambat was a Gabonese politician and diplomat. He was Gabon's Ambassador to the United States from 1991 to 1993 and then joined the opposition in Gabon, standing unsuccessfully as a candidate in the December 1993 presidential election. After that election, he served in the government until his death in 1998. Born in Makokou, Sambat became a chemical engineer. He was Minister of National Education until being appointed as Minister of State for Tourism, Leisure, and National Parks on 18 November 1987. He was subsequently appointed as Ambassador to the United States on 26 April 1991 and presented his credentials on 11 June 1991. A composition by Sambat, the "World Peace Song", premiered in January 1992 Sambat sang and played keyboard during the performance, which was characterized by a "bright, melodic refrain". Its lyrics were in both English and French. After the 1993 election, he was again included in the government as of 1995 he was Minister of Human Rights. He was the only member of the opposition included in the government that was named on 28 January 1997 on that occasion he was appointed as Minister of Youth, Sports, and Leisure.

Muller Dinda

Muller Dinda is a Gabonese professional footballer. He plays for Gabon national football team. He has competed at the 2012 Summer Olympics.

Alain Moussi

Alain Moussi is a film producer, a screenwriter and an actor.

Armand Ossey

Armand Ossey born on 19 October 1978 in Libreville, Gabon is a former Gabonese international football striker who played between 1995 and 2008. During his career he played in Gabon as well as in France, Portugal and in Estonia in which his previous clubs include CS Stade d'Akebe Libreville, Grenoble, Valence, Créteil, Moreirense, Pau, Rouen, Kuressaare and Paris. He participated in the 2000 African Nations Cup for Gabon in 2000 in which Gabon finished in last place with one point. Armand Ossey played for Gabon between 1998 and 2000.

Samson Mbingui

Samson Mbingui is a Gabonese professional footballer. He plays for Gabon national football team. He has competed at the 2012 Summer Olympics.

Arsène Do Marcolino

Arsène Do Marcolino Rogombé is a Gabonese international footballer who plays club football in France for Poitiers FC.

Rodrigue Moundounga

Rodrigue Moundounga is a Gabonese international footballer who plays as a defender for CF Mounana.

Ibrahim Ndong

Didier Ibrahim Ndong is a Gabonese footballer, who plays as a Midfielder in the Tunisian Ligue Professionnelle 1 for CS Sfaxien, and for the Gabonese national team.

Emmanuel Issoze-Ngondet

Franck Emmanuel Issoze-Ngondet is a Gabonese diplomat and political figure who has served in the government of Gabon as Minister of Foreign Affairs since February 2012. He was Gabon's Permanent Representative to the United Nations from August 2008 to January 2009. Afterwards he served in the government of Gabon as Minister of Energy, Hydraulic Resources, and New Energies from January 2009 to June 2009 and then briefly as Minister of Relations with Parliament and the Constitutional Institutions in mid-2009. He was again appointed as Permanent Representative to the UN in November 2009. In March 2010, Issoze-Ngondet was the President of the United Nations Security Council.

Edmond Mouele

Edmond Mouele is a Gabonese football defender currently playing for AS Mangasport. He is the current captain of the Gabon national football team.

Anselme Delicat

Anselme Delicat is a Gabonese football manager and a former player. Since late 2000s he has been the main coach of USM Libreville.

Idriss Ngari

Idriss Ngari is a Gabonese politician and army general. A relative of President Omar Bongo, Ngari rose rapidly through the ranks of the army, ultimately serving as Chief of Staff of the Armed Forces from 1984 to 1994. He then held a succession of posts in the government of Gabon, serving as Minister of Defense from 1994 to 1999, Minister of Transport from 1999 to 2002, Minister of the Interior from 2002 to 2004, Minister of Public Works from 2004 to 2007, Minister of Tourism from 2007 to 2009, and finally as Minister of Health in 2009. Considered one of Gabon's most powerful figures during Omar Bongo's rule, Ngari is a member of the Gabonese Democratic Party.

André Gustave Anguilé

André Gustave Anguilé was a former Gabonese politician and diplomat. He was the foreign minister of his country from 1960&ndash1961. He was born in Libreville, Gabon.

Étienne Alain Djissikadié

Étienne Alain Djissikadié is a Gabonese footballer currently playing for US Bitam.

Richard Auguste Onouviet

Richard Auguste Onouviet is a Gabonese politician. Holding a succession of ministerial portfolios, Onouviet served in the government of Gabon as Minister of Water and the Environment from 1999 to 2002, Minister of Mines, Energy, and Oil from 2002 to 2007, Minister of Planning from 2007 to 2009, and as Minister of Decentralization and Urban Policy in 2009. A member of the Gabonese Democratic Party, he has been a Deputy in the National Assembly since 2009.

Imunga Ivanga

Imunga Ivanga: is a Gabonese filmmaker. He was born in 1967 in Libreville, Gabon. He studied at University of Libreville and has a masters in literature. Also, he speaks several languages like Mpongwe, French, English, Spanish and Italian. After a year studying film at the FEMIS in Paris, he specialised in script-writing and in 1996 obtained his degree. Also, he is a prolific writer and he has written several scripts for short films, clips and documentaries.

Thierry Mouyouma

Thierry Mouyouma is a Gabonese former football defender and current manager. He made several appearances for the Gabon national football team. In 2003, Mouyouma moved to South Africa, joining Wits University from FC Felgueiras. After he retired from playing, Mouyouma became a football coach. He manages his former club, FC 105 Libreville.

Edna Merey-Apinda

Edna Merey-Apinda is a Gabonese writer.

Georges Akieremy

Georges Akieremy Owondo is a Gabonese football striker currently playing in Israel.

Paulin Obame-Nguema

Paulin Obame-Nguema is a Gabonese politician who was the Prime Minister of Gabon from 2 November 1994 to 23 January 1999. He is currently a Deputy in the National Assembly of Gabon.

Pierre-André Kombila

Pierre-André Kombila Koumba is a Gabonese politician, professor, and medical doctor. He was the First Secretary of the National Rally of Woodcutters, Gabon's main opposition party, from 1990 to 1998 he then led a split from the RNB, establishing the more radical National Rally of Woodcutters - Democrats in 1998. He was nominated as the RNB-D's candidate for the 1998 presidential election, but received only a small share of the vote. Later, he abandoned his opposition to President Omar Bongo and joined the government, serving as Minister of Technical and Vocational Education from 2006 to 2009 and as Minister of Hydraulic Resources and New Energies in 2009. Following Bongo's death, he rejoined the opposition in mid-2009.

Yanne Bidonga

Yanne Bidonga, also called Yann Bidonga is Gabonese football goalkeeper who plays for AS Mangasport in Gabon Championnat National D1.

Yves Bitséki Moto

Stéphane Bitséki Moto is Gabonese footballer who plays for his country club Bitam in Gabon Championnat National D1 as a goalkeeper. He was called to Gabon national football team at 2012 Africa Cup of Nations.


Thailand Population 1950-2021

Backlinks from other websites and blogs are the lifeblood of our site and are our primary source of new traffic.

If you use our chart images on your site or blog, we ask that you provide attribution via a link back to this page. We have provided a few examples below that you can copy and paste to your site:


Link Preview HTML Code (Click to Copy)
Thailand Population 1950-2021
Macrotrends
Kilde

Your image export is now complete. Please check your download folder.


Gabon Population - History

(2016-10-06) Added 2013 provincial and departmental census results. See source [5] shared by Sorin Cosoveanu.

Sorin Cosoveanu sent a pdf of the Journal Officiel from which I got the 2003 census data shown herein.

Country overview:

Gabon began the 20th century as part of French Kongo (Congo). On 1910-01-15, it became one of four colonies making up Afrique quatoriale Fran aise (French Equatorial Africa). When the four gained their independence in a single week, Gabon was the last one, on 1960-08-17.

Other names of country:

 1. Danish: Gabon
 2. Dutch: Gabon, Gabonese Republiek (formal)
 3. English: Gabonese Republic (formal), Gaboon (obsolete)
 4. Finnish: Gabon
 5. French: Gabon m, R publique f Gabonaise (formal)
 6. German: Gabun n
 7. Italian: Gabon m
 8. Norwegian: Gabon, Republikken Gabon (formal)
 9. Portuguese: Gab o m, Rep blica f Gabonesa (formal)
 10. Russian: Габон, Габонская Республика (formal)
 11. Spanish: Gab n m, Rep blica f Gabonesa (formal)
 12. Swedish: Gabon
 13. Turkish: Gabon Cumhuriyeti (formal)

Origin of name:

Portugisisk gab o: hooded cloak, named for the shape of the Gabon estuary

Primary subdivisions:

Gabon is divided into nine provinces.

 • HASC:Hierarchical administrative subdivision codes.
 • ISO: Codes from ISO 3166-2.
 • FIPS: Codes from FIPS PUB 10-4.
 • Pop-2013: 2013-10-01 census
 • Pop-2003: 2003-12-31 census

Further subdivisions:

The provinces are further subdivided into 37 d partements.

Territorial extent:

Gabon appears to have a four-corners where Moyen-Ogoou , Ogoou -Ivindo, Ogoou -Lolo, and Ngouni (reading clockwise, starting at the northwest) all meet.

The UN LOCODE page for Gabon lists locations in the country, some of them with their latitudes and longitudes, some with their ISO 3166-2 codes for their subdivisions. This information can be put together to approximate the territorial extent of subdivisions.

Origins of names:

The provinces are predominantly named for rivers which flow through them: the Ivindo, Lolo, N'Gouni , Ntem, Nyanga, Ogoou , and Woleu. Haut, Maritime, and Moyen are French for upper, coastal, and middle, respectively.

Estuaire: Named for the Gabon Estuary.

Change history:

Other names of subdivisions:

Population history:

Provins1969-01-061993-07-012003-12-31
Estuaire195,000463,187662,028
Haut-Ogoou 127,000104,301228,471
Moyen-Ogoou 52,00042,31660,990
Ngouni 130,00077,781101,415
Nyanga67,00039,43050,297
Ogoou -Ivindo60,00048,86264,163
Ogoou -Lolo52,00043,91564,534
Ogoou -Maritime22,89097,913128,774
Woleu-Ntem148,00097,271157,013
I alt950,0071,014,9761,517,685

Kilder:

 1. [1] 1969 population figures from Encyclop dia Britannica, 15th Edition, Chicago, 1984
 2. [2] 2003 population figures from Journal Officiel de la R publique Gabonaise, F vrier 2005, p. 11 ff. These data are as corrected by the constitutional court in Decision No. 003/CC, 2005-02-17.
 3. [3] Barret, Jacques. G ographie et Cartographie du Gabon : atlas illustr . EDICEF, Paris, 1983
 4. [4] 1993 census data from an online document titled " tude du Milieu Physique et Humain" (Study of the Physical and Human Environment)
 5. [5] 2013 Census Results. Results of the 2013 census (retrieved 2016-10-06).

Appended Material

Information Highlights

Total Area(land and inland water) 103,319 square miles (267,667 sq km).
Grænser North, Equatorial Guinea, Cameroon east, south, Republic of the Congo west, Atlantic Ocean.
Befolkning 1,640,286 (July 2013 est.).
Capital and Largest City Libreville.
Major Languages French (official), Fang, Bantu dialects.
Major Religions Roman Catholicism, indigenous local systems, Islam.

Book A Hotel in Gabon
Visitors to Gabon will find quality accommodations at Le Méridien Re-Ndama in Libreville, located alongside the ocean near the business district. A range of meeting facilities, leisure activities and superb cuisine make this the ideal destination to combine work and pleasure. Visit the Discover France Travel Center, where you can check prices and availability for your travel dates, then book your stay online.

CIA World Factbook: Gabon
Extensive statistics on the region's geography, people, government, economy, communications infrastructure, transportation, and military.

Current Time: Libreville, Gabon
Is this a good time to call someone in Gabon? Find out by checking the correct local time in the capital.

Foreign Entry Requirements
The Federal Consumer Information Center offers information on passport and visa requirements for Gabon.

Maps of Gabon
Part of the Perry-Castañeda Library Map Collection at The University of Texas in Austin, this site presents a large collection of political, geographic, and other maps of African countries.

Open Directory Project: Gabon
The non-profit, human-compiled database provides useful links about Gabon, in both English and French.

French Colonies, Overseas Territories
Do you know about a great site we should list here? It can be devoted to any aspect of historical French colonization (people, places, events), or contemporary locations still administered by France — collectively known as DOM-TOM (for départements/territoires d'outre-mer ). Please use our convenient Submission Form to send your suggestions!


Se videoen: History of Gabon