Kort over det hittitiske imperium (ca. 1300 f.Kr.)

Kort over det hittitiske imperium (ca. 1300 f.Kr.)


HITTITES

Hetitterne besatte den anatolske halvø fra cirka 1900 til 1000 f.Kr. c. e. Oprindelsen til dette barske folk, der er dygtige til bjergkrig, er stadig uklar, men beviserne tyder på, at deres bosættelse i Anatolien begyndte med stammemigrationer af folk, hvis oprindelse lå i området, der strækker sig fra den nedre Donau langs Sortehavets nordlige bred til de nordlige foden af ​​Kaukasus -bjergene. Datoen for migration er usikker, men kan have været så tidligt som 2500 f.Kr. c. e. I 1900 f. c. e., var der tydeligt bevis for begyndelsen på et separat samfund, der kan identificeres som hittitisk. Det hittitiske samfund varede indtil omkring 1100 f. c. e., da den ligesom de andre stater i Syrien, Libanon og de øvre Eufrat blev overrendt og ødelagt af invasionen af ​​havfolkene.

Hittitisk samfund var en feudal orden baseret på ejendomsret til grunde og rigdomme styret nationalt af et råd af store familier, kaldet Pankus. Det samme mønster for social udvikling findes i det tidlige Sumer, Egypten og Rom. Efterhånden blev der dannet et styrende aristokrati med hovedstad i Hattusas i det nordøstlige Anatolien. Social organisation centreret om “ -lederen, ”, der bearbejdede jorden, og efterhånden som behovet for forsvar og militær magt øgedes, på “man på våbnet, ”, der fik jord og indkomst til gengæld fuldtids militærtjeneste for den høje konge. Som i middelalderens Europa var der konstant spænding mellem den centrale styrende myndighed og magtfulde lokale vasaler, som ofte ikke kunne kontrolleres. Hetitisk central myndighed voksede og aftog fra den ene periode til den anden. Kun sjældent var det muligt for hetitiske konger at forene og kontrollere deres land, og derefter kun i relativt korte perioder. Et resultat var, at til slutningen af ​​imperiet forblev Hatti hovedsageligt et feudalt samfund, hvis hær bestod af en kerne af loyale tropper af kongen forstærket af feudale hære bidraget med vasaler og udenlandske klientstater.

Den kejserlige periode med hittitisk magt er dateret fra 1450 til 1180 f. c. e. I 1346 f. c. e. en ung og energisk konge ved navn Suppiluliumas bragte den hjemlige situation under kontrol og bevægede sig militært mod bystaterne i den syriske zone. Det lykkedes ham at få kontrol over de fleste af de større bystater i området, før han bevægede sig mod Mitanni. Med Mitannis magt bragt til hæl, installerede han sine egne guvernører der og skabte en ny stat for at fungere som en buffer mod Assyriens voksende magt. Suppiluliumas blev efterfulgt af hans yngste søn, Mursilis, som fortsatte med at styrke hetitisk kontrol i den syriske zone, mens han bragte den nye Mitanni -bufferstat yderligere inden for hans kontrol. Hatti trængte længere ind mod syd i den syriske zone, mens egypterne blev lammet af uro i hjemmet.

Mursilis overgav den hettiske trone til sin søn Muwatallis (1308-1285 f.v.t.), der undertrykte oprør i Arzawa og Gasgan-landene og sørgede for, at indenlandske begivenheder ikke forstyrrede den nye konflikt med Egypten. Han opnåede en midlertidig diplomatisk løsning for at sløve fornyet assyrisk pres i Mitanni -regionen. Egypten var endelig klar til at forsøge at modvirke hetitisk indflydelse i den syriske zone og begyndte med at fremkalde uro i nogle af bystaterne. Muwatallis flyttede hurtigt for at reducere truslen med væbnet indgreb mod Kadesh, Carchemesh og Allepo, hvilket bragte dem til hæl og installerede hetitiske herskere og garnisoner. Dette var en klar udfordring for Egypten, og væbnet konflikt var uundgåelig. Grundlaget for hetittisk national sikkerhedsstrategi forblev uændret i næsten fem århundreder. Målet var at sikre hjemlandet ved at undertrykke indenlandske oprør og øge de nationale myndigheders magt til at håndtere de konstante trusler på grænsen.

I 1279 f. c. e. Ramses II, en af ​​Egyptens største kriger faraoer, kom til tronen. Ramses forstod, at egyptisk indflydelse i Libanon og Palæstina aldrig ville være sikker, så længe den hettiske trussel hang over den syriske zone. Tidsforløbet ville kun virke til den hettiske fordel, da de forstærkede deres greb om området. Egyptisk strategisk tankegang fastslog, at en trussel mod Syrien var en trussel mod Palæstina, og en trussel mod Palæstina var en trussel mod Nilen. Verdens første “domino -teori ” blev født. I det femte år af hans styre, 1275 f. c. e., Ramses II satte sig for at ødelægge hetitisk indflydelse i Syrien og drive den tilbage bag Taurus -bjergene. Efterhånden som manøvrerummet blev indsnævret, blev sammenstødet mellem de to stormagter sikkert. Da det kom, kom det i byen Kadesh ved Orontes -floden.

DEN HITTITE MILITÆRE ORGANISATION

Størrelsen af ​​de hære, der kæmpede i Kadesh, er stadig genstand for en vis tvist. De fremmeste eksperter på de egyptiske og hetitiske hære i perioden anslår størrelsen af ​​den egyptiske styrke til mellem 25.000 og 30.000 mand bestående af fire divisioner på 6.000 hver plus nogle nim og allierede kanaanitiske vognkontingenter. Den hetitiske hær ser ud til at have været i nabolaget af 17.000-20.000 mand, hvilket sandsynligvis var den største kampstyrke, der nogensinde blev indsat af hetitterne. Den hettitiske styrkes usædvanlige størrelse forklares ved, at den hettiske konge, Muwatallish, havde haft succes med at forene landets forskellige vasaller og indgå en række traktater om gensidig bistand med bystaterne i Syrien. Af de andre stormagter indsatte kun Mitanni styrker, der var sammenlignelige i størrelse med de hetitiske hære, og også de stolede stærkt på allierede kontingenter for maksimal national indsats. Den fulde militære mandskabspulje af Hatti stod til rådighed for kongen, ligesom militære kontingenter fra allierede stater.

Den hittitiske hær var organiseret omkring det decimalsystem, der var fælles for hære i området på det tidspunkt. Infanteri, vogne og bueskytter delte den samme organisationsstruktur med ti hold, kompagnier på ti squads og bataljoner af ti kompagnier. Infanteri indsat til kamp i kompagnier 10 mand brede og 10 mand dybe, med bataljoner stående med 100-mands fronter 10 mand dybe. De hettiske infanteris grundvåben var det mellemlange spyd, øksen og seglværdet. Hetitisk infanteri var fleksibelt med hensyn til bevæbning, udstyr og udbredelsesmåde.

Hetitisk infanteri var blevet udviklet i det barske terræn i Anatolien, hvor landet selv lagde en præmie på landtropper, der blev brugt på forskellige måder. Hetitiske chefer ændrede sædvanligvis blandingen af ​​infanterivåben og endda tøj og rustninger, afhængigt af terrænets art og den slags kamp, ​​som infanteriet forventedes at kæmpe. I bjergterræn bar infanteriet sigdssværdet, dolk, økse og intet spyd, en blanding af våben, der primært var egnet til tæt kamp. Mountain infanteri blev udstedt metal hjelme, gode støvler, læder eller vægt rustning og et specielt designet skjold i form af en figur otte. Skjoldets smalle talje gjorde det lettere, mens det stadig gav god kropsbeskyttelse i fuld længde. Den smalle talje forbedrede soldatens evne til at se sin modstander og gav ham større plads til at bruge sit sværd, når han var i tæt ordenskamp. Senere vedtog hetitterne det lille runde skjold, et udstyr, der er specielt designet til tæt kamp.

Infantriens våben og udstyr blev ændret, hver gang den hettiske hær blev påkrævet at kæmpe i åbent terræn. Under disse forhold var det primære våben det lange stikkende spyd, og kampformationen var den fyldte tunge falanks. En hær, der så let skræddersyede sine enheder, våben og kampformationer, krævede en høj grad af disciplin og træning fra sine soldater. Den hetitiske hær blev konstrueret omkring en professionel kernekraft, der var loyal over for kongen og forstærket af styrker leveret af kongens vasaler. Det hittitiske samfund sørgede for våbenets “ -mand, ”, der fik indkomst fra land i bytte for militærtjeneste. Det anatolske terræn satte en præmie på stealth, hurtig bevægelse, bevægelse om natten og hurtig indsættelse fra marsjlinjen til kampformation for at undgå baghold. Disse evner er karakteristika for en professionel hær, ikke en hær af værnepligtige. Den hittitiske hær bestod af næsten professionelle kvalitetssoldater, der lignede deres erfaring og evne til de føydale militære klasser i Europa i middelalderen.

Den hettiske beslutningsarm var dens vogn. Vognens rolle var at lukke hurtigt med fjendens infanteri og levere maksimalt chok for derefter at stige af og kæmpe som tungt infanteri. Den hittitiske maskine var tungere end den egyptiske vogn og havde sin aksel placeret i midten af ​​bæreplatformen. Dette arrangement reducerede hastighed og stabilitet, men gjorde det muligt for maskinen at bære et mandskab på tre. Besætningen var bevæbnet med det seks fod lange stikkende spyd, der ikke var designet til at blive kastet, men til at blive brugt som en lanse, mens den var monteret, og som et infanterivåben, når den blev demonteret. Hetitterne brugte deres vogne som monteret tungt infanteri, og de var nøglen til succesen for den hettiske hær, der kæmpede i åbent terræn.

Man kan forstå hettitisk vognmands taktiske rolle ved at huske på, at den hettiske krigskunst udviklede sig i det ugæstfrie terræn på det anatolske plateau, som gav få åbne sletter, hvor vogne kunne manøvrere, men tilbød talrige dale og urenheder, hvorfra en skjult hær pludselig kunne slå til hos en intetanende fjende. Under disse forhold med korte afstande for at bekæmpe lukning kunne selv en tung maskine bevæge sig hurtigt nok til at påføre pludselige og afgørende stød. Mens det åbne terræn i Egypten og Palæstina tilskyndede til at lægge vægt på bevægelseshastighed over vidder af åbent terræn, understregede hettitiske oplevelser taktisk overraskelse. Det var typisk for hettitisk strategi at forsøge at fange fjenden på march og baghold ham med et pludseligt jagt af infanteri-bærende vogne og at være på ham, før han kunne sætte ind for at møde angrebet. Denne taktik blev brugt glimrende i Kadesh og ødelagde næsten den egyptiske hær.


Kort over det hittitiske imperium (ca. 1300 f.Kr.) - Historie

HISTORISKE KORT

De historiske kort på denne side er for det meste versioner af nogle af de kort, jeg har udarbejdet til undervisningsformål i mine forskellige kurser. Detaljeringsniveauet og nøjagtigheden i et enkelt kort afhænger af forfatterens opfattede nødvendigheder og prioriteter, kildematerialer og personligt ekspertniveau i hvert enkelt tilfælde. Uundgåeligt, som alt for almindeligt med historiske kort, er mange af disse kort (eller startede) baseret på allerede eksisterende versioner fra en række forskellige kilder, jeg har forsøgt at undersøge og verificere tvivl eller uenighed, hvor det er muligt. Lejlighedsvis revideres eksisterende kort for at afspejle tilføjelser eller rettelser, og nye kort tilføjes til denne side. I betragtning af korrekt tilskrivning kan disse kort frit bruges til ikke-kommercielle uddannelsesmæssige formål.

BEMÆRK: Efter migrering af webstedet til de nye Google -websteder ser kortbilleder ud til at vise en opløsning, der er væsentligt lavere end den, hvor de blev gemt og uploadet, hvilket bliver tydeligt, når du forsøger at zoome ind. Download filen for at se den i originalen opløsning af den uploadede version.

Kort over det gamle nærøst og det østlige Middelhav i bronzealderen

Ancient Mesopotamia: detaljeret referencekort (med bronze og tidlige jernalder navngivne steder)

Det gamle Egypten: detaljeret referencekort (med bronze og tidlige jernalder navngivne steder)

Det gamle nærøst c . 2250 f.Kr. (akkadierne, egypterne og kilder til langdistancehandelsimport)

Det Ægæiske Hav c .1300-1200 f.Kr. (mykenernes verden mellem mytologi og historie)

Det gamle nærøsten c . 1250 f.Kr. (World of Rameses II og det internationale system i sen bronzealder)

Anatolien c. 1300 f.Kr. (Det hittitiske imperium og dets afhængigheder)

Israel og Juda c . 880 f.Kr. (fragmenteringen af ​​Det Forenede Monarki ifølge Det Gamle Testamente)

Kort over den antikke græske verden og persiske og hellenistiske imperier

Grækenland og Det Ægæiske Hav: detaljeret referencekort (med omtrentlige regionale opdelinger i Grækenland og udvalgte senere romerske og byzantinske steder og/eller navne)

& quotMykenæisk & quot

& quot; mykenæisk & quot; Grækenland i sen bronzealder

Homeric Greece (iflg Katalog over skibe i Homeros Iliade)

Returns fra Troy (ifølge den antikke græske tradition sammenlignet med Sea Peoples kortet ovenfor)

Græske migrationer i slutningen af ​​bronzealderen (ifølge de antikke græske traditioner)

Det persiske imperium c . 500 f.Kr. (Satrapier, bifloder og Royal Road)

Det persiske imperium c . 490 f.Kr. (administrative afdelinger med omtrentlige grænser)


Hetitiske rige - 1800 f.Kr. - 1200 f.Kr.

I det gamle østs historie, udover de to store civilisationscentre Egypten og Babylonien, var der i nord, især i Lilleasien, en tredje som navnet "hittit" normalt er givet til. I 1300 -tallet f.Kr. blev hetitterne den øverste politiske og militære magt i Mellemøsten. Det var en magt og en civilisation, der engang dominerede Lilleasien og det nordlige Syrien og besatte alle de kontinentale kommunikationsveje mellem øst og vest i den antikke verden.

Hetitterne gik tabt i årtusinder til verden under sandet i Lilleasien (Tyrkiet) og andre lande i den nordlige ende af Tigris og Eufrat. Æren for at have været den første til at guddommeliggøre hetternes betydning, bør altid tilskrives Archibald Henry Sayce. Disse er ikke hittitterne i Bibelen (som senere er placeret i Syrien og/eller Kanaän og kun i uklart omfang påvirkes af de tidligere hetitter).

Landmassen besat af den asiatiske del af Republikken Tyrkiet, øst for Marmarahavet, er kendt som Anatolien. Regionen var beboet af en avanceret neolitisk kultur allerede i det syvende årtusinde f.Kr., og metalinstrumenter var i brug i 2500 f.Kr. Sidst i det tredje årtusinde f.Kr. invaderede krigeren hittitter Anatolien og etablerede et imperium, der gjorde betydelige økonomiske og administrative fremskridt. Hetitterne var et indoeuropæisk talende folk. Dette var temmelig overraskende, da de andre sprog i området er af den semitiske linje, en ikke-indoeuropæisk sprogfamilie, der omfattede sumerisk og akkadisk. De rejste sig til at blive en af ​​de største magter i den gamle mellemøstlige verden ved at erobre Babylon og udfordre magten fra den egyptiske farao Rameses II i slaget ved Quadesh. Omkring 1200 f.Kr. væltede frygierne hetitterne i det vestlige Anatolien, hvor et frygisk rige derefter regerede indtil det syvende århundrede f.Kr. Hetitterne blev ødelagt i kølvandet på bevægelser fra de gådefulde havfolk omkring 1180 f.Kr.

Hetitterne, et gammelt folk i Lilleasien og Syrien, blomstrede fra 1600 til 1200 f.Kr. Hetitterne, et folk med indoeuropæisk forbindelse, skulle angiveligt være kommet ind i Cappadocia omkring 1800 f.Kr. Det hittitiske imperium, med hovedstaden i Bogazk y (også kaldet Hattusas), var hovedmagt og kulturmagt i Vestasien fra 1400 til 1200 f.Kr. Det var en løs konføderation, der brød op under invasionerne (ca. 1200 f.Kr.) af trakierne, frygierne og assyrerne.

Hetitterne var et af de første folk til at smelte jern med succes. De gamle egyptere "opdagede" ikke hjulet, før de blev invaderet af hetitterne på hestevogne. Det menes nu, at de brugte hjul til legetøj og i en landmåleenhed, men aldrig havde gestalt til at overføre konceptet med hjulet til noget så simpelt som en vogn.

Hetitterne var et nordindo-europæisk folk, der kaldte sig "arier" (ligesom perserne)-et begreb, der betyder "ædle mennesker", de etablerede et imperium, der formelt blev kendt som kongeriget Hatti, der strakte sig fra Anatolien (det moderne Tyrkiet), Kanaän (Palæstina og Jordan) og Syrien til det nordlige Mesopotamien (det nordlige Irak). Den generelle betydning har været at understrege opdelingen af ​​hetititisk historie og forbliver i to hovedperioder den første, kejserlige Hatti -regel, der udstråler fra Cappadocia den anden, ikke af Hatti -reglen, men af ​​enten Muski -imperium eller Hatti -civilisation, der overlever i små stater i Lilleasien. og Nordsyrien (f.eks. Tyanitis, hvis monumenter viser ikke-hittitiske skæggede figurer). I sidstnævnte periode faldt forholdet mellem de hebraiske monarkier med "hetitterne", der, da de trak sig midt i Syrien til de arameiske magter i Damaskus og Hamah, ophørte med at være en kejserlig magt i 1100-tallet f.Kr. Det skal tilføjes, at Hattis fjendtlige forhold til Assyrien begyndte mindst lige så tidigt som Shalmaneser I's regeringstid i Calah (1300 -tallet f.Kr.).

Udgravninger afslører en civilisation, der strækker sig tilbage til omkring 3000 f.Kr., der lignede den, der blev fundet i Susa i Elam, der tilhørte samme periode. Denne civilisation har måske ikke været hittitisk i sin begyndelse. Det er muligt, at hittitternes komme er præget af en overgangsperiode inden for kunsten - en periode, hvis ophør er markeret med datoen for det første dynasti i Babylon. Det kan godt være, at indoeuropæere efterfulgt af mongoler kom omkring 2100 eller 2000 ind i denne region, eller at mongolerne var der tidligere, og at indoeuropæerne derefter kom.

Den hittitiske civilisation forudsætter eksistensen af ​​mesopotamisk civilisation på anatolsk jord. Korrektheden af ​​denne konklusion er vist af de cappadocian-tabletter, der tilhører perioden 2400-2100 f.Kr., som det er vist af sælerne fra Ibi-Sin og Sargon I [2371 f.Kr.] i Assyrien, fundet imponerede på to af dem. De er alle forretningsdokumenter, der stammer fra de to kappadokiske handelscentre i Gani eller Kani (Kiil-tepe) og Burushatim eller BurSa^anda. Det er ikke tilfældigt, at de kommer til en afslutning lige før det hittitiske imperium først dukker op i historien under Labarna. Selvom vi kender datoen for disse koloniers fald, er datoen for deres grundlæggelse uklar.

Der er beviser for eksistensen af ​​en hetitisk magt i det nittende århundrede f.Kr. Bibelen siger uden forbehold, at hetitterne var kanaanæere (1 Mos. 15). De egyptiske inskriptioner er meget optaget af et stort og krigerisk folk kaldet Khita, hvis centrum befandt sig nord for Syrien, i regionen Orontes og øvre Eufrat. Disse kaldes i de assyriske inskriptioner Khatti, og kan identificeres med hittitterne i Bibelen.

Hetitterne var blandt de bosatte indbyggere i Kana'an, mens Abraham endnu kun var en vandrende sheik. Ved fredelige pastorale sysler og ved dygtighed og tapperhed i krig havde Abraham opnået en høj position med rigdom og indflydelse. Han befinder sig imidlertid i den fremmedes land, uden sønner til at forsørge eller efterfølge ham, og den eneste arving til hans rigdom og berømmelse Eliezer, en Damascene, og da han i nærvær af den usikre fremtid begynder at fortvivle , viser Herren sig for ham og fornyer sine tidligere løfter, og derudover indgår en ny pagt med ham, at hans egne børn skal besidde det land, der derefter blev besat af hetitterne og andre hedenske stammer, fra Egyptens flod til floden Eufrat ( Gen. xv. 20).

Israelitterne krydsede Jordan, og ved indtagelsen af ​​Jeriko (Josh. Xxiv. 11) mødte de hetitterne først med amoritterne. Den hittitiske magt i Palæstina blev knust, men nogle af folket blev ved med at bo i landet (Dom. Iii. 5), og israelitterne boede blandt dem og giftede sig med dem og tjente deres guder. Kong David havde blandt sine mægtige hetitiske krigere, og Batseba, Salomos mor og vor Herres forfader, var hustitten Urias hustru.

I de astrologiske tabletter, der er samlet til biblioteket i Sargon of Agane (omkring år 1900 f.Kr.), omtales hetitterne allerede som formidable rivaler for babylonierne i nordvest, på et tidspunkt, hvor Assyriens rige ikke eksisterede. Hetitterne optræder for første gang i Babylons nationale historie, omtrent på det tidspunkt ifølge Usher's kronologi, hvor de nævnes som et folk i Første Mosebog (xv. 20).

De større hetitiske monumenter, der er hugget på levende klipper eller på sten, der enten er på stedet eller så store, at de sandsynligvis ikke har bevæget sig langt efter at have forladt udskærerens hænder, er så vidt vides i øjeblikket fordelt over hele Lilleasien undtagen nordvest og sydvest og over Nordsyrien næsten lige så langt sydpå som Homs ved Orontes og Meskineh ved Eufrat, med en yderkant på den mesopotamiske bred af sidstnævnte flod. Ingen store hetitiske sten er kommet frem uden for ovenstående område, med undtagelse af nogle fundet i Babylon, som næsten helt sikkert blev transporteret dertil fra oprindelige positioner i Syrien eller Lilleasien.

Ikke desto mindre er det ikke sikkert, at den faktiske viden omfatter nogen del af det vestlige Lilleasien i det hittitiske glyptiske område. De hittitiske monumenter, der findes vest for Axylon -sletten, er for få og langt imellem til at tilbyde overbevisende beviser for lokal besættelse af et hetitisk folk eller endda af hetitisk kultur. De er muligvis mindesmærker for lejlighedsvise razziaer fra Kappadokien. Derfor havde det hittitiske område i Lilleasien bedre (i øjeblikket) været begrænset til landområderne mellem Axylon og Eufrat og mellem Axylon og det cypriske hav-det vil sige til de lande, der senere blev kendt som Cappadocia, Lycaonia, Cilicia og Cataonia. Til disse skal tilføjes nord- og nord-centrale distrikter i Syrien.

Dette var et område med særligt hittitisk kultur i en bestemt periode, men ikke (nødvendigvis et område, der enten var fuldstændig beboet af hetitiske racer eller forstod hele den hetitiske kulturs radius. På den ene side omfatter det nogle racer, der næsten helt sikkert ikke var slægtninge til den cappadocian Hatti - repræsentanten 'hetitterne'. På den anden side udelukker den mere end én region, f.eks. nord -centrale Mesopotamien, som vi ved (fra Oppenheims undersøgelser ved Tell Halaf) at have haft en kultur relateret til hetitten i andre udelukkede lander, f.eks. Frygien, Cypern og Fønikien, kan hettisk kunst påvises at have udøvet indflydelse. Hvad dette område dog omfatter, er alle regioner, hvor hetitisk kultur ser ud til at have været det fremherskende element og ansvarlig for den lokale samtidige glyptiker.

Den periode, hvor dette område som helhed var hittitisk i civilisationen, dækker groft sagt fjorten århundreder, fra omkring 2000 f.Kr., den højere grænse, til 600 f.Kr. den lavere. Hetitterne blev aldrig forenet i ét imperium. Forskellige kongeriger blomstrede hist og her, f.eks. Mitanernes i Mesopotamien, hetitterne ved Boghaz Koi, kongeriget Carchemish, Hamath og Tyana. Disse blomstrede på forskellige tidspunkter hele vejen fra 1400 til 700 f.Kr. 'De assyriske optegnelser såvel som den egyptiske adskiller mange mennesker, og det meste, der kan udledes af disse optegnelser, er, at der lejlighedsvis blev dannet en liga under hetitterne, ikke nogen kejserlig underkastelse eller endda en kontinuerlig føderation.

Carchemish eksisterede som en by i det mindste så tidligt som 2000 f.Kr., på grundlag af to tabletter fra det første babylonske dynasti, hvor adjektivet, Kaikdimtsu, forekommer, og yderligere, at dette dynasti blev bragt til ophør ved handling fra et hattisk folk omkring to århundreder senere. Hvorfra, netop disse hatiske angribere kom, får vi ikke at vide. Den brede kendsgerning står imidlertid, at en eller anden hattisk magt før 1800 f.Kr. var tilstrækkeligt ekspansiv og organiseret til at skubbe helt ned til Babylonia og nedbryde den mest civiliserede stat i Vestasien. Denne magt, selvom dens hjemland ikke var Syrien, må have passeret sydpå gennem dette land, og både i at gå og vende tilbage, har efterladt nogle spor der. Disse angribere holdt kun deres babylonske erobring i et par år. Derefter høres deres navn ikke i omkring tre århundreder, og deres næste optræden i den registrerede historie var efter 1500 f.Kr.

Thothmes III, den egyptiske Alexander, begyndte sin prægtige regeringstid på over et halvt århundrede i 1600 f.Kr. Ifølge Usher ville dette være seks år efter, at Jacob var gået ned i Egypten og femogtredive år før Josefs død. Thothmes hieroglyfer er mange og vigtige. De fortæller om talrige kampagner foretaget af Egypten, hvor hetitterne spiller en vigtig rolle. I de egyptiske hieroglyffer indtager hetitterne nøjagtig den samme position som dem er tildelt i 2. Mosebog. De er først i orden og først i betydning blandt folkene i det forjættede land.

Omkring 1400 f.Kr. (cirka) blev jern først produceret af hetitterne i det, der nu er Tyrkiet. Hetitterne i 1300 -tallet f.Kr. vedligeholdt detaljerede manualer om pleje og fodring af deres heste. En hettisk fødselsritualtekst refererer til andre tekster i beskrivelserne af, hvordan kvinder skulle forberedes til at føde. Det første registrerede slag ved Megiddo var mellem hetterne og egypternes samlede rækker.

I 1468 foretog Thothmes III en ekspedition til Euphratean Syrien. Visse 'Hatti' sendte ham forsoningsgaver, men de kom tilsyneladende langvejs fra, og Carchemish, i hvis nærhed Farao var på det tidspunkt, oplyses ikke i den egyptiske optegnelse at have været deres. I lyset af Boghazkeui -dokumenter, der registrerer historien om mindre end et århundrede senere, er det rimeligt at antage, at denne hatiske ambassade kom fra hinsides Taurus og repræsenterede den spirende kappadokiske magt, der var bestemt til at fremtræde i prominens under regeringstiden for Thothmes 'efterfølger. De eneste andre optegnelser over hetitterne, som (måske) refererer til en periode før 1500 f.Kr., er hebraiske patriarkalske traditioner, f.eks. 9, 10, at Abraham købte jord i Hebron af en hittit. Disse spredte meddelelser begrunder formodningen om, at der i lang tid før 1500 f.Kr. havde været organiseret hattiske samfund i Lilleasien og også i Syrien, og noget, der kan kaldes en hittitisk civilisation i begge regioner.

Izmir har næsten 3.500 års urban fortid, og muligvis meget mere af avanceret menneskelig bosættelse. Izmir, også engang kaldet Smyrna, er det moderne Tyrkiets tredje mest folkerige by og landets største havn efter Istanbul. Det ligger langs de ydre farvande i Izmirbugten, ved Det Ægæiske Hav. I 1500 f.Kr. faldt regionen under indflydelse af det centrale anatolske hittitiske imperium. Hetitterne besad et manuskript, og flere lokaliteter nær Izmir blev nævnt i deres optegnelser. Den første bosættelse, der havde kommandoen over bugten som helhed, er registreret på en semi-legendarisk måde, der er blevet grundlagt på toppen af ​​Mount Yamanlar, nordøst for den indre kløft.

Hattisk (dvs. kappadokisk-hetitisk) alder var domineret af en hattisk magt, som udøvede politisk indflydelse i hele det hittitiske område, defineret ovenfor, og uden tvivl var ansvarlig for en vis grad af kultursamfund deri. Det er derfor en tidsalder, hvor vi kan forvente en vis ensartethed i hittitisk kunst. Den tidligste hattiske prins, hvis mere end hvis navn er kendt, var en Khattusil, der regerede i Boghazkeui sidst i det femtende århundrede. Fra en fortegnelse over hans søn, Shubiluliuma, kan det indsamles, at Khattusils forgængere (hvoraf den ene måske var det, der sendte gaver til Thothmes III i 1468) havde været klienter i Assyrien siden en dato ukendt, og at Khattusil først hævdede Cappadocian uafhængighed. Shubiluliuma marcherede sydpå omkring 1375 f.Kr. at skære et rige ud af syriske og mesopotamiske lande, der tidligere havde levet i en løs afhængighed af Egypten, og en mere reel underkastelse til den lokale mitanniske magt, der sad i det nordvestlige Mesopotamien. Da den egyptiske kultur tilsyneladende ikke er blevet spredt langt ud over den egyptiske grænse af magterne i det attende dynasti, og den mitanniske civilisation i nogle henseender var tæt på slægtning med hetitterne, kan vi roligt antage et kulturelt fællesskab mellem Syrien og Kappadokien selv før Shubiluliumas faktiske erobring af nogen del af det tidligere land.

Denne hattiske magt ophørte omkring 1200 f.Kr. i en katastrofe, der påvirkede hele området. En optegnelse over Rameses III, der er indgravet på en pylon ved Medinet Habu, siger, at en horde, der fejede gennem Palæstina for at angribe Egyptens grænse, på vej havde ødelagt Hatti (Cappadocia), Kedi (Cilicia) og Carchemish (Nordsyrien) ), dvs. hele hittitområdet fra nord til syd. Inden denne dato er Boghazkeui -arkiverne ophørt. Deres seneste dokument stammer fra en konge, Arnaunta, af anden generation efter Khattusil II, som han vides at have regeret i flere år efter 1280.

I 1200 -tallet f.Kr. ødelagde invasioner fra Balkan Troy VII. Det centrale og vestlige Anatolien faldt tilbage til en mørk tidsalder, der varede indtil fremkomsten af ​​den frygiske civilisation i det 8. århundrede f.Kr. Hatti kom sig aldrig og fortsatte med at falde indtil rigets fald omkring 1160 f.Kr. Derefter er den kappadokiske kultur sandsynligvis svækket, men ikke med samme hurtighed eller i samme omfang i alle dele af området. Selvom den overlevede længe i det sydøstlige Lilleasien og faktisk genoplivede for at inspirere syrisk kunst ned til slutningen af ​​den hittitiske periode, er dens skæbne i det nordlige Cappadocia usikker.

Der var en kappadokiansk Hatti -besættelse fra omkring det 15. århundrede f.Kr., hvor byen blev forstørret og befæstet, og Hatti -kunst, stærkt påvirket af babylonisk, blev introduceret på toppen af ​​en indfødt syrisk kultur, som nogle årsager forårsagede sammenbrud og genopbygning omkring 1100 -1000 f.Kr., og den efterfølgende civilisation, stadig af hettitisk karakter, skyldte Assyrien meget og anerkendte andre guder end cappadocian, især Sandan. Invasionen af ​​Muski omkring 1100 f.Kr. var utvivlsomt årsagen til Hatti -kollapset, og muligvis var den efterfølgende genopbygning også værket af Muski, der vides at have adopteret Hatti -skrift og kunst og er lykkedes med Hatti -herredømme i Lilleasien. Hvis ikke, genoptog Carchemish eksistensen som en lokal hovedstad uafhængig af Cappadocia efter 1000 f.Kr. Relieffer i paladsretten synes at mindes sejre over assyrere, og i så fald må disse være vundet i intervallet mellem assyrisk svaghed mellem Tiglath Pileser I (1100 f.Kr.) og Ashur-natsirpal (883 f.Kr.).

"Hvide syrere" var stadig i Kappadokien, selv efter at kimmerianerne havde ødelagt det frygiske monarki, hvilket tillod Lydia at blive uafhængig under Mermnad -dynastiet. Croesus fandt dem centreret på Pteria i det 6. århundrede og gav dem et sidste slag. Men meget af deres sekulære eller religiøse skik levede videre til at blive registreret af græske forfattere og betragtes af moderne forskere som typisk "anatoliske".


Indhold

Bibelsk baggrund Rediger

Før de arkæologiske opdagelser, der afslørede den hittitiske civilisation, havde den eneste informationskilde om hetitterne været Det Gamle Testamente. Francis William Newman expressed the critical view, common in the early 19th century, that, "no Hittite king could have compared in power to the King of Judah. ". [11]

As the discoveries in the second half of the 19th century revealed the scale of the Hittite kingdom, Archibald Sayce asserted that, rather than being compared to Judah, the Anatolian civilization "[was] worthy of comparison to the divided Kingdom of Egypt", and was "infinitely more powerful than that of Judah". [12] Sayce and other scholars also noted that Judah and the Hittites were never enemies in the Hebrew texts in the Book of Kings, they supplied the Israelites with cedar, chariots, and horses, and in the Book of Genesis were friends and allies to Abraham. Uriah the Hittite was a captain in King David's army and counted as one of his "mighty men" in 1 Chronicles 11.

Initial discoveries Edit

French scholar Charles Texier found the first Hittite ruins in 1834 but did not identify them as such. [10] [13]

The first archaeological evidence for the Hittites appeared in tablets found at the karum of Kanesh (now called Kültepe), containing records of trade between Assyrian merchants and a certain "land of Hatti". Some names in the tablets were neither Hattic nor Assyrian, but clearly Indo-European. [14]

The script on a monument at Boğazkale by a "People of Hattusas" discovered by William Wright in 1884 was found to match peculiar hieroglyphic scripts from Aleppo and Hama in Northern Syria. In 1887, excavations at Amarna in Egypt uncovered the diplomatic correspondence of Pharaoh Amenhotep III and his son, Akhenaten. Two of the letters from a "kingdom of Kheta"—apparently located in the same general region as the Mesopotamian references to "land of Hatti"—were written in standard Akkadian cuneiform, but in an unknown language although scholars could interpret its sounds, no one could understand it. Shortly after this, Sayce proposed that Hatti eller Khatti in Anatolia was identical with the "kingdom of Kheta" mentioned in these Egyptian texts, as well as with the biblical Hittites. Others, such as Max Müller, agreed that Khatti was probably Kheta, but proposed connecting it with Biblical Kittim rather than with the Biblical Hittites. Sayce's identification came to be widely accepted over the course of the early 20th century and the name "Hittite" has become attached to the civilization uncovered at Boğazköy. [ citat nødvendig ]

During sporadic excavations at Boğazköy (Hattusa) that began in 1906, the archaeologist Hugo Winckler found a royal archive with 10,000 tablets, inscribed in cuneiform Akkadian and the same unknown language as the Egyptian letters from Kheta—thus confirming the identity of the two names. He also proved that the ruins at Boğazköy were the remains of the capital of an empire that, at one point, controlled northern Syria.

Under the direction of the German Archaeological Institute, excavations at Hattusa have been under way since 1907, with interruptions during the world wars. Kültepe was successfully excavated by Professor Tahsin Özgüç from 1948 until his death in 2005. Smaller scale excavations have also been carried out in the immediate surroundings of Hattusa, including the rock sanctuary of Yazılıkaya, which contains numerous rock reliefs portraying the Hittite rulers and the gods of the Hittite pantheon.

Writings Edit

The Hittites used a variation of cuneiform called Hittite cuneiform. Archaeological expeditions to Hattusa have discovered entire sets of royal archives on cuneiform tablets, written either in Akkadian, the diplomatic language of the time, or in the various dialects of the Hittite confederation. [15]

Museer Rediger

The Museum of Anatolian Civilizations in Ankara, Turkey houses the richest collection of Hittite and Anatolian artifacts.

The Hittite kingdom was centred on the lands surrounding Hattusa and Neša (Kültepe), known as "the land Hatti" ( URU Ha-at-ti). After Hattusa was made capital, the area encompassed by the bend of the Kızılırmak River (Hittite Marassantiya) was considered the core of the Empire, and some Hittite laws make a distinction between "this side of the river" and "that side of the river". For example, the reward for the capture of an escaped slave after he managed to flee beyond the Halys is higher than that for a slave caught before he could reach the river.

To the west and south of the core territory lay the region known as Luwiya in the earliest Hittite texts. This terminology was replaced by the names Arzawa and Kizzuwatna with the rise of those kingdoms. [16] Nevertheless, the Hittites continued to refer to the language that originated in these areas as Luwian. Prior to the rise of Kizzuwatna, the heart of that territory in Cilicia was first referred to by the Hittites as Adaniya. [17] Upon its revolt from the Hittites during the reign of Ammuna, [18] it assumed the name of Kizzuwatna and successfully expanded northward to encompass the lower Anti-Taurus Mountains as well. To the north, lived the mountainous people called the Kaskians. To the southeast of the Hittites lay the Hurrian empire of Mitanni. At its peak, during the reign of Muršili II, the Hittite empire stretched from Arzawa in the west to Mitanni in the east, many of the Kaskian territories to the north including Hayasa-Azzi in the far north-east, and on south into Canaan approximately as far as the southern border of Lebanon, incorporating all of these territories within its domain.

Oprindelse Rediger

It is generally assumed that the Hittites came into Anatolia some time before 2000 BC. While their earlier location is disputed, it has been speculated by scholars for more than a century that the Yamnaya culture of the Pontic–Caspian steppe, in present-day Ukraine, around the Sea of Azov, spoke an early Indo-European language during the third and fourth millennia BC. [19]

The arrival of the Hittites in Anatolia in the Bronze Age was one of a superstrate imposing itself on a native culture (in this case over the pre-existing Hattians and Hurrians), either by means of conquest or by gradual assimilation. [20] [21] In archaeological terms, relationships of the Hittites to the Ezero culture of the Balkans and Maykop culture of the Caucasus have been considered within the migration framework. [22] The Indo-European element at least establishes Hittite culture as intrusive to Anatolia in scholarly mainstream.

According to Anthony, steppe herders, archaic Proto-Indo-European speakers, spread into the lower Danube valley about 4200–4000 BC, either causing or taking advantage of the collapse of Old Europe. [23] Their languages "probably included archaic Proto-Indo-European dialects of the kind partly preserved later in Anatolian." [24] Their descendants later moved into Anatolia at an unknown time but maybe as early as 3000 BC. [25] According to J. P. Mallory it is likely that the Anatolians reached the Near East from the north either via the Balkans or the Caucasus in the 3rd millennium BC. [26] According to Parpola, the appearance of Indo-European speakers from Europe into Anatolia, and the appearance of Hittite, is related to later migrations of Proto-Indo-European speakers from the Yamnaya culture into the Danube Valley at c. 2800 BC, [27] [28] which is in line with the "customary" assumption that the Anatolian Indo-European language was introduced into Anatolia sometime in the third millennium BC. [29] However, Petra Goedegebuure has shown that the Hittite language has lend many words related to agriculture from cultures on their eastern borders, which is strong evidence of having taken a route across the Caucasus "Anatolians on the move" Oriëntal Institute lecture and against a route through Europe.

Their movement into the region may have set off a Near East mass migration sometime around 1900 BC. [ citat nødvendig ] The dominant indigenous inhabitants in central Anatolia at the time were Hurrians and Hattians who spoke non-Indo-European languages. Some have argued that Hattic was a Northwest Caucasian language, but its affiliation remains uncertain, whilst the Hurrian language was a near-isolate (i.e. it was one of only two or three languages in the Hurro-Urartian family). There were also Assyrian colonies in the region during the Old Assyrian Empire (2025–1750 BC) it was from the Assyrian speakers of Upper Mesopotamia that the Hittites adopted the cuneiform script. It took some time before the Hittites established themselves following the collapse of the Old Assyrian Empire in the mid-18th century BC, as is clear from some of the texts included here. For several centuries there were separate Hittite groups, usually centered on various cities. But then strong rulers with their center in Hattusa (modern Boğazkale) succeeded in bringing these together and conquering large parts of central Anatolia to establish the Hittite kingdom. [30]

Early Period Edit

The early history of the Hittite kingdom is known through tablets that may first have been written in the 18th century BC, [31] [2] in Hittite [31] [32] but most of the tablets survived only as Akkadian copies made in the 14th and 13th centuries BC. These reveal a rivalry within two branches of the royal family up to the Middle Kingdom a northern branch first based in Zalpuwa and secondarily Hattusa, and a southern branch based in Kussara (still not found) and the former Assyrian colony of Kanesh. These are distinguishable by their names the northerners retained language isolate Hattian names, and the southerners adopted Indo-European Hittite and Luwian names. [33]

Zalpuwa first attacked Kanesh under Uhna in 1833 BC. [34]

One set of tablets, known collectively as the Anitta text, [35] begin by telling how Pithana the king of Kussara conquered neighbouring Neša (Kanesh). [36] However, the real subject of these tablets is Pithana's son Anitta ( r . 1745–1720 BC), [37] who continued where his father left off and conquered several northern cities: including Hattusa, which he cursed, and also Zalpuwa. This was likely propaganda for the southern branch of the royal family, against the northern branch who had fixed on Hattusa as capital. [38] Another set, the Tale of Zalpuwa, supports Zalpuwa and exonerates the later Ḫattušili I from the charge of sacking Kanesh. [38]

Anitta was succeeded by Zuzzu ( r. 1720–1710 BC) [37] but sometime in 1710–1705 BC, Kanesh was destroyed, taking the long-established Assyrian merchant trading system with it. [34] A Kussaran noble family survived to contest the Zalpuwan/Hattusan family, though whether these were of the direct line of Anitta is uncertain. [39]

Meanwhile, the lords of Zalpa lived on. Huzziya I, descendant of a Huzziya of Zalpa, took over Hatti. His son-in-law Labarna I, a southerner from Hurma (now Kalburabastı) usurped the throne but made sure to adopt Huzziya's grandson Ḫattušili as his own son and heir.

Old Kingdom Edit

The founding of the Hittite Kingdom is attributed to either Labarna I or Hattusili I (the latter might also have had Labarna as a personal name), [40] who conquered the area south and north of Hattusa. Hattusili I campaigned as far as the Semitic Amorite kingdom of Yamkhad in Syria, where he attacked, but did not capture, its capital of Aleppo. Hattusili I did eventually capture Hattusa and was credited for the foundation of the Hittite Empire. Ifølge The Edict of Telepinu, dating to the 16th century BC, "Hattusili was king, and his sons, brothers, in-laws, family members, and troops were all united. Wherever he went on campaign he controlled the enemy land with force. He destroyed the lands one after the other, took away their power, and made them the borders of the sea. When he came back from campaign, however, each of his sons went somewhere to a country, and in his hand the great cities prospered. But, when later the princes' servants became corrupt, they began to devour the properties, conspired constantly against their masters, and began to shed their blood." This excerpt from the edict is supposed to illustrate the unification, growth, and prosperity of the Hittites under his rule. It also illustrates the corruption of "the princes", believed to be his sons. The lack of sources leads to uncertainty of how the corruption was addressed. On Hattusili I's deathbed, he chose his grandson, Mursili I (or Murshilish I), as his heir. [41]

In 1595 BC, Mursili I conducted a great raid down the Euphrates River, bypassing Assyria, and captured Mari and Babylonia, ejecting the Amorite founders of the Babylonian state in the process. However, internal dissension forced a withdrawal of troops to the Hittite homelands. Throughout the remainder of the 16th century BC, the Hittite kings were held to their homelands by dynastic quarrels and warfare with the Hurrians—their neighbours to the east. [42] Also the campaigns into Amurru (modern Syria) and southern Mesopotamia may be responsible for the reintroduction of cuneiform writing into Anatolia, since the Hittite script is quite different from that of the preceding Assyrian Colonial period.

Mursili continued the conquests of Hattusili I. Mursili's conquests reached southern Mesopotamia and even ransacked Babylon itself in 1531 BC (short chronology). [43] Rather than incorporate Babylonia into Hittite domains, Mursili seems to have instead turned control of Babylonia over to his Kassite allies, who were to rule it for the next four centuries. This lengthy campaign strained the resources of Hatti, and left the capital in a state of near-anarchy. Mursili was assassinated shortly after his return home, and the Hittite Kingdom was plunged into chaos. The Hurrians (under the control of an Indo-Aryan Mitanni ruling class), a people living in the mountainous region along the upper Tigris and Euphrates rivers in modern south east Turkey, took advantage of the situation to seize Aleppo and the surrounding areas for themselves, as well as the coastal region of Adaniya, renaming it Kizzuwatna (later Cilicia).

Following this, the Hittites entered a weak phase of obscure records, insignificant rulers, and reduced domains. This pattern of expansion under strong kings followed by contraction under weaker ones, was to be repeated over and over through the Hittite Kingdom's 500-year history, making events during the waning periods difficult to reconstruct. The political instability of these years of the Old Hittite Kingdom can be explained in part by the nature of the Hittite kingship at that time. During the Old Hittite Kingdom prior to 1400 BC, the king of the Hittites was not viewed by his subjects as a "living god" like the Pharaohs of Egypt, but rather as a first among equals. [44] Only in the later period from 1400 BC until 1200 BC did the Hittite kingship become more centralized and powerful. Also in earlier years the succession was not legally fixed, enabling "War of the Roses" style rivalries between northern and southern branches.

The next monarch of note following Mursili I was Telepinu (c. 1500 BC), who won a few victories to the southwest, apparently by allying himself with one Hurrian state (Kizzuwatna) against another (Mitanni). Telepinu also attempted to secure the lines of succession. [45]

Middle Kingdom Edit

The last monarch of the Old kingdom, Telepinu, reigned until about 1500 BC. Telepinu's reign marked the end of the "Old Kingdom" and the beginning of the lengthy weak phase known as the "Middle Kingdom". [46] The period of the 15th century BC is largely unknown with very sparse surviving records. [47] Part of the reason for both the weakness and the obscurity is that the Hittites were under constant attack, mainly from the Kaska, a non-Indo-European people settled along the shores of the Black Sea. The capital once again went on the move, first to Sapinuwa and then to Samuha. There is an archive in Sapinuwa, but it has not been adequately translated to date.

It segues into the "Hittite Empire period" proper, which dates from the reign of Tudhaliya I from c. 1430 BC.

One innovation that can be credited to these early Hittite rulers is the practice of conducting treaties and alliances with neighboring states the Hittites were thus among the earliest known pioneers in the art of international politics and diplomacy. This is also when the Hittite religion adopted several gods and rituals from the Hurrians.


Egypt 1000 BCE

After centuries of greatness, the civilization of Ancient Egypt has now entered a long period of decline.

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

Har du mistet vejen? Se en liste over alle kort

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

What is happening in Egypt in 1000BCE

For Ancient Egypt in 1000 BCE, the last five centuries has seen its civilization reach a peak of imperial power and cultural achievement, and then descend into another period of weakness and division.

The New Kingdom of Ancient Egypt

In the centuries after 1500 BCE, Egypt was one of the greatest powers of the day, with an empire stretching into Palestine and Syria in the north and Nubia in the south. At home, it witnessed the construction of the great temple complexes at Luxor and in the Valley of the Kings.

It is during this period that the boy-king Tutankhamun briefly reigned, as well as Ancient Egypt’s most famous pharaoh, Ramesses II.

The Third Intermediate period of Ancient Egypt

Since about 1200 BCE, however, this most enduring civilization of the ancient world has been slipping into decline. Egypt has lost her empire in Palestine and Nubia, has suffered invasions across all her borders, and has experienced political weakness at home. Ancient Egypt in 1000 BCE has the great days of its long-lasting civilization in the past.


Middle East 1500 BCE

The powerful Bronze Age empires of Egypt, the Mitanni, the Hittites and Babylonia dominate the Middle East.

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

Har du mistet vejen? Se en liste over alle kort

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

Civilizations

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

What is happening in Middle East in 1500BCE

The past thousand years have seen the rise of fall of the first true empire in world history. This was the achievement of king Sargon of Akkad, in Mesopotamia, in the late 3rd millennium BCE.

The Indo-Europeans

Since then the Middle East has seen many upheavals, particularly in Mesopotamia and surrounding regions. Indo-European speaking tribes have moved in from the northern fringes of the old civilizations and brought with them a new military technology, the chariot. Equipped with this battle-winning technology, they have subjugated local populations to create new states: the Hittite, Mitanni and Babylonian empires. These, together with the New Kingdom of Egypt, form the leading powers of the region.

These states are home to highly sophisticated – and already ancient – civilizations, with a complex commercial life, bureaucracies, and well-organized armies built around chariot formations. The struggles between them dominate the history of the Middle Eastern world in this period.


World 200 CE

Great religions spread along the trade routes of the Eastern Hemisphere. Meanwhile one of the largest cities in the whole world now flourishes in the Western Hemisphere.

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

Civilizations

Abonner for mere godt indhold - og fjern annoncer

World history in 200 CE - the ancient world at its height

The great empires of Rome, China and India almost straddle Eurasia from east to west.

Europe and the Mediterranean

The Roman empire is at its height, but is just about to enter its long decline. It has given its inhabitants two centuries of almost unbroken peace, and so, like the Han dynasty in China, ranks as one of the longest periods of peace in world history. The appearance of Roman merchants in south Chinese ports shows the strength of trade links between different parts of the Eastern Hemisphere by this time.

East Asia

The Chinese Han empire, however, is already in steep decline, and will not last for much longer. The Han empire still dominates eastern central Asia, despite its internal weaknesses. One group of Huns, refusing Chinese overlordship, has moved westward. In due course they will reappear in history as attackers of the Roman empire under their fearsome king, Attila.

Syd Asien

The Kushanas have succeeded the Scythians in ruling a huge empire stretching from central Asia into India. Their state plays a major role in global history by acting as the base for the spread of Buddhism to China and East Asia.

The Middle East

Another great state whose end is fast approaching is the Parthian empire, which has ruled much of the Middle East for the past 300 years (though without the stability of the Roman and Han empires).

To the west, the small land of Judaea has been the springboard of the spread of two major religions. Christianity is finding millions of converts throughout the Roman and Parthian empires. At the same time, the Jewish people are now experiencing the early stages of their Diaspora, which by this time has also reached the frontiers of Rome and Parthia. The Jews will play a major role in the history of Europe, particularly in the development of commerce and finance.

Afrika

Trade links are being extended in West Africa, where Berber traders are pioneering the trans-Saharan trade routes, with the vital aid of camels.

To the south, the Bantu migration is now moving down into southern Africa.

South East Asia and Oceania

Indian-style kingdoms are emerging in South East Asia.

In the Pacific, a variety of different societies are emerging on the numerous islands.

Amerika

In central America, the Mayan civilization is on the rise, while in Mexico one of the largest cities of the pre-Columbian Americas, Teotihuacan, is in its pomp.

In South America, the Moche civilization is now flourishing, bringing Andean urban culture to new heights.

Teknologi

Two developments stand out in this period as highly significant for the history of world technology. Paper has been invented in Han China. This will make the dissemination of written information much easier and cheaper. The heavy plow probably appears about now in northern Europe. This will be of great importance in opening up the heavy clay lowlands of the region to arable farming, and so be one the keys to future European growth.

Dig Deeper

For details of the different civilizations, click on the relevant timeline above.

More ‘Dig Deeper’ links may be found in the regional maps. To access, click on the markers in the world map.


Map of the Hittite Empire (c. 1300 BC) - History

2 Kings 7:6 - "For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots, and a noise of horses, even the noise of a great host: and they said one to another, Lo, the king of Israel hath hired against us the kings of the Hittites, and the kings of the Egyptians, to come upon us.

Map of the Hittite Kingdom (18th - 14th Century BC)

The Hittites. The Hittites (children of Heth) dwelt in the land of Canaan during the time of Abraham in the Hill Country around Hebron and in the south. The Hittites were numerous and powerful and became a threat to Egypt and even Assyria. They even invaded Babylonia at one point but then mysteriously left. There has been much light shed on the Hittite Nation through modern archaeology. The Hebrew word for Hittite was "Khitti" and they were referred to by the Egyptians as "Kheta" and by the Assyrians as "Hatti", and the Hittites referred to their kingdom as the Land of Hatti. The Hittites were descendants of Heth, the Second Son of Canaan, the son of Ham. Canaan was cursed by Noah and therefore the sons of Canaan were also under the curse. After the Tower of Babel they settled in the mountainous areas of ancient Turkey (Anatolia) and northern Syria. During the time of Joshua there were Hittites living in the land of Canaan in the south near Hebron and west of the Dead Sea. Joshua defeated them but did not annihilate them:

Joshua 3:10- "By this you shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive the Canaanite, and the Hittite, and the Hivite, and the Perizzite, and the Girgashite, and the Amorite, and the Jebusite out from before you.

There is much debate regarding exact details about the Hittites, their history, the boundaries of their kingdom, their language, their racial origin and more.

The Hittites in Faussets Bible Dictionary. Descended from Cheth or Heth, second son of Canaan. (See HETH.) A peaceable and commercial people when first brought before us at Kirjath Arba or Hebron (Genesis 23:19 Genesis 25:9). Their courteous dignity of bearing towards Abraham is conspicuous throughout. As he took the Amorites as his allies in warfare, so he sought: from the Hittites a tomb. The Amalekites' advance necessitated their withdrawal to the mountains (Numbers 13:29). In Joshua (Joshua 1:4 Joshua 9:1 Joshua 11:3-4 Joshua 12:8) they appear as the principal power occupying upper Syria, between Israel and the Euphrates. The Egyptian monuments represent them (Sheta) as forming a confederacy of chiefs, Egypt's opponents in the valley of the Orontes, during the 19th and 20th dynasties of Manetho, including Joshua's time. Sethos I took their capital Ketesh near Emesa, 1340 B.C. Two or three centuries later the Assyrian inscription of Tiglath Pileser (1125 B.C.) mentions them. As the Philistines appear in Joshua (Joshua 13:3 Judges 3:3) predominant in S. Canaan toward Egypt, so the Hittites in the N. Their military power is represented in Joshua as consisting in chariots (1 Kings 10:29 2 Kings 7:6). A hieroglyphic inscription of Rameses II mentions Astert (Ashtoreth) as their god. Uriah, the unsuspicious, self-denying patriot, whom David so wronged though of his own bodyguard "the thirty," was a Hittite, and showed the chivalrous bearing which Ephron the Hittite and his people had showed of old. The names of Hittites mentioned in Scripture, Adah, Ahimelech, etc., seem akin to Hebrew. (See HEBREW.) G. Smith has just discovered their capital lying about half way between the mighty cities of the Euphrates valley and those of the Nile. Their art forms the connecting link between Egyptian and Assyrian art. The name of their capital is identical with that of the Etruscans. This implies a connection of the Hittites with that people.

1 Kings 10:29 - "And a chariot came up and went out of Egypt for six hundred [shekels] of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, did they bring [them] out by their means."


[Kort er gratis at bruge til personlig brug, klasseværelset eller kirken]


Dokumentation

Although there is more evidence in the form of texts and wall reliefs for this battle than for any other battle in the Ancient Near East, almost all of it is from an Egyptian perspective. Indeed, the first scholarly report on the battle, by James Henry Breasted in 1903, praised the sources that allowed the reconstruction of the battle with certainty. [39] However, some historians argue that the battle was a draw at best and that Egyptian influence over Amurru and Qadesh seems to have been lost forever. [40]

The main source of information is in the Egyptian record of the battle for which a general level of accuracy is assumed despite factual errors and propaganda. [41] The bombastic nature of Ramesses&rsquo version has long been recognized. [42] The Egyptian version of the battle of Kadesh is recorded in two primary forms, known as the Poem og opslag. Det Poem has been questioned as actual verse, as opposed to a prose account similar to that recorded by other pharaohs. På samme måde er opslag is itself simply a lengthy caption accompanying the reliefs. [43] These inscriptions are repeated multiple times (seven for the opslag and eight for the Poem, in temples in Abydos, Temple of Luxor, Karnak, Abu Simbel and the Ramesseum). [44]

In addition to these lengthy presentations, there are also numerous small captions used to point out various elements of the battle. Outside of the inscriptions, there are textual occurrences preserved in Papyrus Raifet og Papyrus Sallier III, [45] and a rendering of these same events in a letter from Ramesses to Hattusili III written in response to a scoffing complaint by Hattusili about the pharaoh&rsquos victorious depiction of the battle. [46]

Hittite references to the battle, including the above letter, have been found at Hattusa, although no annals have been discovered that might describe it as part of a campaign. Instead, there are various references made to it in the context of other events. This is especially true of Hattusili III, for whom the battle marked an important milestone in his career. [ citat nødvendig ]

Hittite allies Sources: Goetze, A., « The Hittites and Syria (1300–1200 B.C.) », in Cambridge gamle historie (1975) p. 253 Gardiner, Alan, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II (1975) pp. 57ff. Breasted, James Henry, Ancient Records of Egypt Historical Records (1906) pp. 125ff. Lichtheim, Mirian, Ancient Egyptian Literature, Vol. 2: The New Kingdom (1978) pp. 57ff.

Egyptian Name Beliggenhed
Ḥt Ḥatti (central Anatolia)
Nhrn Nahrin = Mitanni
I҆rṭw Arzawa (western Anatolia)
Pds Pitassa (central Anatolia)
Drdny Dardania (allies of the Trojans, [47] northwest Anatolia)
Frk Masa (Mysia, northwest Anatolia)
Krkš Karkisa (Anatolia)
Krkmš Carchemish, in Syria
Qd A poorly defined area in northern Syria
Qdš Kadesh (in Syria)
Ꜥkrṭ Ugarit (in north Syria)
Mwšꜣnt Mushanet (Unknown)
Kškš Kaska (northern Anatolia)
Lk Lukka lands (Lycia and Caria, southwest Anatolia)
Qḍwdn Kizzuwatna (Cilicia)
Nwgs Nuḥḥašši (in Syria)
I҆rwnt (sic!) Arawanna (In Anatolia)
Ḥlb Ḥalba (Aleppo, in Syria. Led by its king, Talmi-Sarruma, grandson of Suppiluliuma I.)
I҆ns Inesa (Unknown, possibly Neša in central Anatolia)

In addition to these allies, the Hittite king also hired the services of some of the local Shasu tribes.

Hittite fallen

Source: Gardiner, Alan, The Kadesh Inscriptions of Ramesses II(1975) pp. 39–41.

Navn Titel
Spţr Brother of Muwattalli
Trgnns Charioteer
Grbts Shield-bearer
Trgtţs Troop-captain of those of Qbsw(?)
&lsquoAgm Troop-captain
Kmyţ Foran thr-warriors (infantry?)
Ḥrpsr Royal scribe
Tydr Chief of the bodyguard [48]
Pys Charioteer
Smrts Charioteer
Rbsnn Troop-captain of &lsquoInns.
Ḥmţrm Brother of Muwattalli
Tdr Head of the thr-warriors
Ţ..m Shield-bearer(?)
Ţwţs Troop-captain of &lsquoIns
Bnq(?) Charioteer
[?] [One further name and title, lost]

  • Ancient Egypt portal
  • Ancient Near East portal